5. april 2024

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens arbejde med at bekæmpe social isolation.

I årsberetningen kan du få en status på fondens projekter og programmer inden for vores indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i Hjemmet, og hvordan vi på andre måder arbejder med at bekæmpe social isolation.

Du kan også læse forord fra Mary Fondens formand H.M. Dronningen og direktør Helle Østergaard.

Dronningen benytter bl.a. sit forord til at fremhæve børn og unges stigende mistrivsel og Mary Fondens tilgang til arbejdet med at finde løsninger;

”I Mary Fonden er vi optaget af at forstå og finde svar. Hvorfor er der flere unge, der oplever mistrivsel og ensomhed? Hvordan påvirker sammenligningskulturen blandt børn og unge deres trivsel og velbefindende? Hvorfor er der flere børn, der oplever mobning end for bare få år siden? Og ikke mindst – hvad skal der til for at ændre det og skabe bedre rammer for, at flere børn og unge har det godt? […] Indsigt og forståelse er det første skridt til forandring – men det er selvfølgelig ikke nok. Der er også brug for handling. Det vil vi gerne bidrage med. I 2023 søsatte vi bl.a. et nyt stort program Lift – målrettet ensomme unge”.

Direktør Helle Østergaard fremhæver i sit forord Mary Fondens arbejde med at tale højt om tabubelagte emner;

”2023 har også været et år, hvor vi har brugt vores ståsted og vores stemme til at undersøge og sætte spot på de svære problemstillinger, vi arbejder med. Vores tilgang i Mary Fonden er, at vi skal turde kigge dybt for at forstå, og vi skal turde tale højt om det, der er svært. Derfor har vi bl.a. sat spot på trivsel i ungdomsfællesskaber med en ny omfattende kvalitativ analyse og inviteret til en åben samtale om ensomhedens mange ansigter med en stor konference. Vi har også fortalt om vores syn på mobning ude i verden, hvor vores tilgang for nogen er ny og anderledes, men som også har vakt både nysgerrighed og begejstring”.

Helle Østergaard nævner også i forordet, at Mary Fonden officielt har skiftet navn efter tronskiftet. ”Vi begynder det nye år et lidt andet sted end sidste år. Vi er nu Mary Fonden – H.M. Dronning Marys Fond. Ud over det nye navn fortsætter vi dog som hidtil. Med den samme formand, samme fokusområder og det samme formål: at bekæmpe social isolation.”

 

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …