2. maj 2024

Ny film forklarer, hvad digital mobning er

Ny film fra Alliancen mod mobning skal give forældre og fagpersoner indsigt i, hvad digital mobning er, og hvad de skal være opmærksomme på. Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, der udgør Alliancen, ønsker med filmen at bidrage til at bekæmpe den stigende online mobning.  

Børn og unges liv udfolder sig i stort omfang på digitale platforme. De deler interesser og inspirerer hinanden, og holder hinanden opdaterede på, hvordan de har det, og hvad de laver.

Men det betyder også, at mobning i stigende grad er flyttet fra det fysiske rum til det digitale. Og her foregår det mere skjult for forældre, lærere og andre voksne omkring børnene. Samtidig kan det være vanskeligt at forstå, hvad der foregår, når man som voksen ikke selv har det samme kendskab til de platforme, børnene interagerer på.

Derfor har Alliancen mod mobning udviklet en kort video, der forklarer, hvad digital mobning er, og hvad man som voksen skal være opmærksom på.

”For første gang i mange år kan vi se, at mobning blandt børn igen er i vækst. Og vi ved, at mobningen ofte udspiller sig på digitale platforme. Digital mobning udmærker sig ved at kunne blive meget mere omfattende og tage til i styrke på en måde, der ikke skete tidligere. Samtidig kan mobningen foregå på alle tider af døgnet. Man har aldrig pause. Derfor er det vigtigt, at voksne omkring børnene får indsigt i, hvordan mobning udspiller sig digitalt – så de kan se tegnene og gribe ind”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Den nye film forklarer bl.a., at digital mobning kan vise sig på mange forskellige måder og at mobning bunder i utrygge fællesskaber – også når det sker digitalt. Man kan opleve hele tiden at blive afvist af sine klassekammerater i et spil eller blive holdt ude for en chat-gruppe. Det kan også være, at man får hadefulde kommentarer og trusler i chatbeskeder eller på sociale medier. Eller man kan opleve, at de andre har et fællesskab, man ikke er en del af, mens man er tilskuer til det på digitale platforme.

”I Alliancen mod mobning håber vi, at den nye film vil blive vist til f.eks. forældremøder som samtalestarter om, hvordan vi kan forebygge og bekæmpe mobning”, siger Helle Østergaard.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …