25. marts 2024

Ny undersøgelse om inspirerende arbejde med Fri for Mobberi

Ny undersøgelse giver eksempler på, hvordan institutioner arbejder med Fri for Mobberi på inspirerede måder, der kan gavne både børnefællesskabet og de voksnes samarbejde.

Bag undersøgelsen står Lone Svinth, lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi ved DPU på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i små børns medbestemmelse og fællesskaber.

Hør hende fortælle om nogle af de vigtigste erfaringer i videoen herover.

I rapporten er der eksempler på, hvordan pædagogisk personale oplever, at deres arbejde med Fri for Mobberi styrker børnenes relationer og øger deres forståelse og tolerance over for hinanden i børnefællesskabet. Fx bruges Bamseven som en central figur i børns leg, og når de trøster hinanden.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen Fri for Mobberi i daginstitutioner: En kvalitativ analyse af inspirerende pædagogisk praksis (marts 2024) er baseret på interviews og deltagerobservationer i 11 daginstitutioner, som arbejder med Fri for Mobberi.

Formålet er at blive klogere på, hvordan de 11 institutioner arbejder med Fri for Mobberi – og at synliggøre de gode praksiseksempler til inspiration for andre.

Undersøgelsen har især fokus på positive erfaringer i forhold til børns trivsel, deltagelse og fællesskaber – ikke mindst for børn i udsatte positioner. Stort set alle institutioner i undersøgelsen ligger derfor i områder, hvor der er en stor andel af familier med få socioøkonomiske ressourcer.

Af:

Jana Christensen

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …