19. december 2014

Året, der gik 2014

For os i Mary Fonden har 2014 været fuldt af mindeværdige oplevelser, læring og bevægelse. Bevægelse i ordets dobbelte betydning; at komme fra et sted til et andet og at blive rørt. Vores projekter har flyttet sig. Vores viden er vokset. Og vi er blevet bevæget af de mange mennesker, som vi har mødt gennem vores arbejde.
H.K.H. Kronprinsessens tilbageblik på 2014

Forebyggende og afhjælpende projekter, videnindsamling og kommunikation er essensen af vores arbejde – alt sammen muliggjort gennem partnerskaber. Vores tre indsatsområder, Mobning & Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed, er komplekse problemstillinger, der bedst løses i fællesskab. Når vi slår os sammen og bidrager med hver vores kompetencer, så står vi stærkere i arbejdet for at bekæmpe social isolation.

Social isolation har ofte sine rødder tidligt i livet. Et treårigt barns sproglige niveau har stor betydning for, hvor godt barnet ender med at klare sin skolegang. Børn kan lære at være en god kammerat og sige nej til mobning allerede i børnehaven. Vi kan arbejde for at forebygge partnervold, endnu før den første kæreste er fundet. Og grobunden for længerevarende ensomhed starter ofte i barndommen, fordi de sociale spilleregler læres fra barnsben. Vi tror på en tidlig indsats i Mary Fonden.

Men forebyggelse kan ikke stå alene – der er fortsat børn, der bliver mobbet, kvinder og børn, der lever med vold i hjemmet, og danskere, som oplever længerevarende ensomhed. Dem skal vi også huske. Derfor er den anden naturlige side af vores arbejde afhjælpning. Vi skal blive ved med at støtte og hjælpe dem, som står med problemerne her og nu. Forebyggelse og afhjælpning er to sider af vores sag.

 

Fortsatte projekter

I 2014 har vi haft fokus på at fortsætte og videreudvikle vores projekter. Vi har udbredt LæseLeg til endnu flere børnehaver og støttet flere børns sproglige udvikling og dermed deres adgang til fællesskabet. Hvis vi ingen ord har, står vi let udenfor, fordi venskaber og læring hviler på vores evne til at bruge sproget og til at udtrykke vores følelser og behov.

Vores og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi bliver brugt i stadig flere og flere børnehaver og skoler. I 2014 udvidede vi med en digital version af skolematerialerne, og vi oplever, at kommunerne i stigende grad kan se fordelen ved at arbejde helhedsorienteret med programmet – senest har Københavns Kommune valgt at udbrede Fri for Mobberi til samtlige børnehaver, SFO’er og skoler i kommunen.

Vores, Red Barnets, DBUs og TrygFondens fælles projekt Klubfidusen har så småt sat trivsel på træningsprogrammet ude i landets fodboldklubber, og vi ser frem til at gennemføre evalueringer af indsatsen sammen med udvalgte klubber i det kommende år.

Vi har sammen med Mødrehjælpen, LOKK og Nykredit udvidet vores tilbud om rådgivning til voldsudsatte i Råd til Livet og produceret et 30 sekunders spot, der skal gøre endnu flere opmærksomme på, at der er hjælp at få.

Vi har igen i år uddelt rygsække til alle børn, der ankommer på krisecentre i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Rygsækkene er et vigtigt signal til børnene om, at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres, og rygsækkene udgør et redskab for personalet til at få talt med børnene om deres voldsomme oplevelser.

Vi har sammen med Ventilen udvidet Netwerk til 32 gymnasieskoler og arbejder netop nu på en tilpasset version til erhvervsuddannelserne. Ambitionen er at skabe så stærke fællesskaber, at ensomheden ikke får lov til at stå i vejen for de unges trivsel og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

 

Viden og kommunikation

I rapporten Ensom midt i livet har vi sammen med Ensomme Gamles Værn taget et vigtigt skridt i afdækningen af ensomhedens ophav ved at tale med 20 voksne om deres ensomhed. Deres livsfortællinger peger på, at vi kan være med til at forebygge ensomhed i voksenlivet bl.a. ved at skabe stærke inkluderende børnefællesskaber. I barndommen lærer vi at navigere i det komplekse sociale rum, hvis vi får lov til at øve os.

Vi har lanceret Mary Fondens Facebookside, og den udvidede dialog med alle jer, der interesserer sig for og engagerer sig i vores arbejde, er en kilde til inspiration, motivation og glæde for vores arbejde.

Sidst på året kom resultatet af et nyt og spændende samarbejde med DR Ultra i form af kortfilmen Vis mod, der er instrueret af Oscarvindende Anders Walter. Filmen indfanger på æstetisk og bevægende vis, at vi alle har et ansvar i forhold til mobning, og at vi ved at stå sammen lettere finder modet til at sige fra. Budskabet er, at det ikke altid er let at blande sig, men at vi skal blande os – og når vi gør det i fællesskab, så er der ikke plads til mobning.

 

Nye projekter

2014 har også budt på andre nye, spændende partnerskaber og projekter. I foråret lancerede vi et dansk-grønlandsk samarbejde sammen med Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Familie og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark. Kattunneq – Grønlands Krisecentre har til formål at støtte krisecentrenes samarbejde og opkvalificering. Ambitionen er at styrke indsatsen for voldsudsatte i Grønland ved at kapacitetsopbygge der, hvor hjælpen allerede findes.

Vi har sammen med Røde Kors og vores eksperter lagt sidste hånd på vores fælles pilotprojekt Værket, der fra næste år bliver et tilbud til voksne, der oplever længerevarende ensomhed, og som gerne vil styrke deres netværk. Syv Røde Kors-lokalafdelinger er udvalgt til at teste konceptet, og vi ser frem til at samle både deltagerne og de frivillige, der skal stå for netværksmøderne.

Uden at afsløre for meget kan vi sige, at vi sammen med Center for Familieudvikling tilbyder udvalgte testskoler et helt nyt og anderledes undervisningskoncept i projektet Kærlig Talt fra februar næste år. Omdrejningspunktet er et interaktivt og nytænkende talkshow, der er blevet til i samarbejde med kreative kræfter fra ArtRebels. Mikkel Kryger er vært, og målet er at gøre unge i udskolingen opmærksomme på deres og andres grænser for i sidste ende at forebygge kærestevold.

Vi har, som det tydeligt fremgår, haft stor glæde af vores mange partnere, og de sidste par år har vi i december indbudt dem til julereception. Hvert år kommer flere til, og det er svært ikke at blive en smule rørt af den passion og virketrang, der samles. Jeg vil derfor også udtrykke min dybeste tak til de mange, som vi har fortsat vores samarbejde med eller har indledt et nyt med i 2014.

Social isolation kan opstå af mange forskellige årsager, og hver eneste historie er sin egen. Trods det er der ligheder eller mønstre, som går igen for de mennesker, som ender med at stå helt alene. Vores problemer vokser, når vi går med dem for os selv, og de bliver mindre, når vi deler dem. At have nære relationer er lindrende, og når vi mangler dem, kan det være ødelæggende for vores livskvalitet og vores helbred. Oplevelsen af ikke at have nogen i sit liv kan være et næsten ubærligt afsavn – en mandlig deltager i rapporten Ensom midt i livet beskriver det meget malende. Hans ord har gjort stort indtryk på mig:

”Øjenkontakt. Det der sker, når to mennesker sidder og kigger hinanden i øjnene. Et frygteligt afsavn, det var så voldsomt på et tidspunkt, at jeg fandt billeder af øjne på nettet for at sidde og kigge på øjne. For jeg savnede simpelthen øjenkontakt … Jeg var Palle alene i verden.”

Citatet minder os om den kraft, der er i mødet mellem mennesker. I mødet beriges vi, fordi vi får så meget igen, når vi giver noget af os selv. Jeg har personligt haft stor glæde af mødet med mange forskellige mennesker gennem året. Alma og Karl fra 0.V på Sundbyvester Skole, som forklarede, hvad omsorg er, og hvordan man kan bruge Bamseven til at udvise den. Astrid, som efter flere år i et voldeligt parforhold fandt modet til at bede om hjælp og ringede til Mødrehjælpen, hvor hun mødte støtte og rådgivning, bl.a. gennem Råd til Livet. Joachim fra 1.g på Tietgen Handelsgymnasium, som forklarede, at hvis det ikke havde været for Netwerk, så var han droppet ud af gymnasiet. Blandt mange andre. I mødet beriges vi – især når vi møder andre med åbenhed, nærvær og respekt.

Med opfordringen til at kigge op og møde hinandens blikke vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

 

En særlig tak til

Vores pro bono-partnere: Bruun & Hjejle • McKinsey • MOTOR Agency • PwC

Vores finansielle projektpartnere: Det Obelske Familiefond • Lauritzen Fonden • Nykredit • OAK Foundation Denmark • Ole Kirk’s Fond • TrygFonden • Østifterne

Vores driftspartner: Hempel Fonden

Af:

H.K.H. Kronprinsessen

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …