Viden

Viden er et afgørende fundament for Mary Fondens aktiviteter. Det forudsætter, at vi kender og anvender den nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning på vores områder – og indhenter ny viden, hvis den ikke er tilgængelig.

Viden har imidlertid ingen værdi i sig selv. Gevinsten opnås først, når denne viden kan omsættes til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Derudover er det centralt for vores vidensarbejde, at resultaterne formidles til vores målgrupper og samarbejdspartnere, og at de kan anvendes til at nedbryde tabuer og barrierer, bygge bro mellem forståelser og at bekæmpe social isolation.

Her på siden finder du de analyser og evalueringer, vi selv har fået gennemført.

Nyheder
  • Mobning og Trivsel (16)
  • Ensomhed (11)
  • Vold i Hjemmet (7)
  • Øvrige initiativer (2)
  • Grønland (1)
4. november 2022
Evaluering af Antibulli Svømning

Børn fra seks svømmeklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser, og ny evaluering viser, at børnene trives bedre, får nye venner og oplever et stærkere fællesskab.

Læs mere
12. september 2022
Evaluering af Skolestyrken
I 2020 lancerede Alliancen mod mobning – der består af organisationerne Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet – helskoleprogrammet Skolestyrken, der har til formål at skabe trivsel og bekæmpe mobning. Siden er programmet blevet...
Læs mere
27. januar 2022
Muligheder og barrierer i samarbejde om børn
Hvordan samarbejder forældre og professionelle, når børn er i mistrivsel og har det svært? Og hvordan kan samarbejdet styrkes, når forældre og professionelle er udfordret i at få og opretholde en god kontakt med hinanden?...
Læs mere
17. april 2021
Fritidslivet for 3. – 6. klasse

Undersøgelsen ’Fritidslivet for 3. – 6.- klasse’ er foretaget i efteråret 2020 blandt 1093 børn fra 3.-6. klasse og blandt knap 500 forældre til børn i denne aldersgruppe.

Læs mere
28. september 2020
Børneperspektiver på LæseLeg

Gennem interviews og analyse af børnetegninger har lektor og specialist i børnepsykologi, Grethe Kragh-Müller, undersøgt, hvordan børn oplever LæseLeg.

Læs mere
10. marts 2020
Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen

Rapporten undersøger erfaringer og forståelser af mobning og ensomhed i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger. Den er baseret på en befolkningsundersøgelse gennemført af Rabøl Research i 2019 i samarbejde med Epinion.

Læs mere
14. juni 2019
Casestudie af Alliancen mod mobnings tilblivelse
Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første...
Læs mere
15. januar 2018
Tweens, fritid og trivsel
Færre børn oplever at blive mobbet eller at føle sig udenfor til deres fritidsaktivitet. Men hver sjette oplever stadig at blive drillet eller mobbet, og én ud af ti er stoppet til deres fritidsaktivitet som...
Læs mere