2. december 2023

VIVE-rapport: Unge oplever ensomhed på seks forskellige måder

En ny omfattende undersøgelse af ensomhed blandt unge giver en dybere forståelse af ensomhed blandt unge. Undersøgelsen identificerer seks unikke måder, hvorpå unge kan opleve ensomhed.
Ny undersøgelse identificerer seks unikke måder, hvorpå unge kan opleve ensomhed.

Mere end hver femte ung mellem 16 og 24 år føler sig svært ensom. Det er markant flere end for 10 år siden, og ensomhed er derfor blevet en alvorlig trivselsudfordring i en generation af unge. Men på trods af en stor stigning i antallet af undersøgelser om emnet, har der manglet indsigt i, hvordan unge konkret oplever ensomhed.

For at opnå en dybere forståelse af ensomhedens kompleksitet, og dermed skabe et bedre grundlag for at hjælpe unge, der oplever ensomhed, har Mary Fonden og Ebbefos Fonden taget initiativ til undersøgelsen ‘Ensomhed blandt unge’.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at unge oplever ensomhed på mange forskellige måder. For nogle er ensomhedsfølelsen mest fremtrædende, når de er alene, mens andre oplever den tydeligst i selskab med andre, hvor de ikke føler sig inkluderet eller set. Rapporten fremhæver i alt seks forskellige måder, som unge oplever ensomhed på

Oplevelser fra tidlig barndom kan sætte spor

Foruden at identificere seks måder at opleve ensomhed på, konkluderer undersøgelsen også, at unges tidlige erindringer om ensomhed, som kan stamme helt tilbage fra børnehaven, sætter spor i de unge op til voksenlivet.

Et andet gennemgående træk ved de unges fortællinger om ensomhed er, at begivenheder som skoleskift, lange sygeforløb og forældres skilsmisse, der ændrer livet for den unge, kan udløse en indre uro og usikkerhed, der til sidst kan føre til langvarig ensomhed.

For at hjælpe må vi forstå nuancerne

Ebbefos Fonden har i samarbejde med Mary Fonden taget initiativ til undersøgelsen for at blive klogere på nuancerne af ensomhed, og direktør i Ebbefos Fonden, Illa Westrup Stephensen, oplever netop, at studiet bidrager hertil:

“De unges udsagn i rapporten viser så tydeligt, at ensomhed opleves meget forskelligt alt efter konteksten, og den der oplever ensomheden. Det understreger, at det er tvingende nødvendigt, at vi lytter til nuancerne i det de unge fortæller, når vi arbejder med at bekæmpe ensomhed.”

I Mary Fonden betragter direktør Helle Østergaard også undersøgelsen som et vigtigt bidrag til deres fortsatte arbejde med at hjælpe unge, der oplever ensomhed

“Hvis vi skal gøre en forskel for unge, der føler sig ensomme, skal vi ikke behandle dem ens. Vi må forstå forskellighederne i den ensomhed, de oplever, og det kan undersøgelsen hjælpe os til.”

Kontakt

For yderligere kommentarer kontakt presse- og kommunikationskonsulent Lasse Bergholtz Hansen på 3135 7214 

Af:

Lasse Bergholtz

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …