29. juli 2020

Projekt Me&We går ind i en ny fase

Mary Fonden har sammen med Efterskoleforeningen, Just Human og Tuborgfondet i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal bidrage til at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration.
Workshop med ambassadører for Projekt Me&We

I det kommende skoleår skal 31 efterskoler arbejde med projektet. Projektet, der tidligere havde arbejdstitlen Social Fitness, har nu fået navnet Me&We. Det nye navn og ny visuel identitet er udarbejdet sammen med unge og undervisere på de tre første pilot-skoler.

En voksende andel af unge kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange unges liv bremses af den sociale mistrivsel.

Sammen med Chris MacDonalds fond Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet har vi i noget tid været i gang med at udvikle projektet Me&We, der skal skabe en socialt stærkere ungdomsgeneration. Projektet er målrettet unge på efterskoler og er i dette skoleår blevet afprøvet og videreudviklet i samarbejde med tre efterskoler.

Ny fase

I det kommende skoleår går projektet ind i den næste fase. Derfor har vi søgt efterskoler, der kunne tænke sig at være med. Der har været overvældende interesse, og nu er i alt 31 skoler blev valgt ud, inklusive de tre pilotskoler. For at opnå så stor diversitet som muligt har udvælgelsesparametrene beroet på geografisk placering, skoleform og skolestørrelse.

Skoler, som ikke kom med i denne omgang, vil få mulighed for at deltage i skoleåret 2021/22, hvor det er ambitionen at åbne op for alle landets efterskoler.

Opstarts-workshops for de 31 test-skoler

De første workshops er afholdt i maj og juni for de 108 Me&We ambassadører. De skal i løbet af skoleåret 2020-2021 sammen med deres kolleger implementere Me&We på deres efterskole.

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside

Nyt navn og nyt logo

Da vi startede projektet op, havde projektet arbejdstillen Social Fitness, fordi projektet på mange måder handler om, at styrke de unges sociale muskler. For på den måde at give dem et værn imod mistrivsel og ensomhed.

Men da vi testede navnet af hos elever og lærere blev tommelfingeren vendt nedad af mange. Det er vigtigt for projektets succes, at både unge og deres undervisere syntes om navn og logo, og at det virker relevant og vedkommende for dem. Derfor har vi i samarbejde med unge og undervisere på de tre første pilotskoler udviklet nyt navn og testet det visuelle udtryk på dem. Vi er på den baggrund kommet frem til det nye navn og den nye identitet, som skal bruges, når projektet nu går ind i sin næste fase.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …