19. marts 2022

Ny undersøgelse om partnervold: Vidner reagerer sjældent

Mere end hver femte dansker har været udsat for fysisk, seksuel eller psykisk partnervold. Når der er voksne vidner til volden, er det kun hvert tredje vidne, der handler på volden. Det viser ny omfattende befolkningsundersøgelse fra VIVE, bestilt af Mary Fonden.
Danskernes kendskab til partnervold

Hvor mange danskere bliver i et livsperspektiv udsat for partnervold? Hvor parate er danskerne til at handle, når de er vidne til partnervold? Og hjælper det overhovedet, når vidner reagerer? De spørgsmål — og mange flere — er nu blevet afdækket i en ny befolkningsundersøgelse, som VIVE har udarbejdet på vegne af Mary Fonden.

Undersøgelsen viser, at 29 % af alle kvinder siden 15-årsalderen har været udsat for enten fysisk, seksuel eller psykisk partnervold mindst en gang. Det samme gælder for 12 % af mændene.

”Alt for mange danskere udsættes for vold i hjemmet – både kvinder og mænd. Mere end hver femte dansker er i et livsperspektiv udsat for partnervoldvold mindst en gang. Vold kan have omfattende konsekvenser for både den voldsudsatte og for de børn, der lever i voldens skygge. Vi ved, at vidners indgriben kan spille en afgørende rolle for, at de voldsudsatte kan bryde med volden. Med VIVEs rapport har vi nu fået virkelig vigtig viden om, hvor mange der rent faktisk griber ind, og hvilke barrierer, der kan være for at gribe ind,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Få griber ind

I undersøgelsen er de personer, der har været udsat for vold, blevet spurgt, om der var vidner til volden, og om vidnerne greb ind. To tredjedele af de udsatte svarer, at ingen så eller hørte volden, eller at der kun var børn til stede. Når der har været voksne vidner, har det som regel været et familiemedlem, en ven eller en nabo. Blandt dem, der fortæller, at der var et voksent vidne til volden, er det kun en tredjedel, der fortæller, at vidnet gjorde noget for at gribe ind.

Et markant flertal af de voldsudsatte, der har oplevet støtte fra et vidne, fortæller, at det gjorde en positiv forskel for dem.

Barrierer for at handle

Men hvad er årsagerne til ikke at handle, når man er vidne til partnervold? Spørger man dem, der i undersøgelsen har angivet, at de kender nogen, der har været udsat for partnervold – men som ikke har hjulpet eller støttet – svarer 26 %, at de var i tvivl om, hvad de skulle gøre, 26 % at de ikke vidste, om der var tale om vold, og 13 %, at det ikke kom dem ved.

Undersøgelsen tegner et meget tydeligt billede: Det hjælper, når vidner rækker ud. Men der er for få, der gør noget. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de enten er usikre på, om der er tale om vold, eller ikke ved, hvad de skal gøre. Derfor kalder den her undersøgelse på, at vi sørger for, at danskerne kender til tegnene på vold og samtidig får viden om, hvad man kan gøre for at hjælpe. I Mary Fonden er vi i gang med at udvikle et konkret redskab, der skal gøre netop det,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Du kan finde hele undersøgelsen her. Og i en kortere let tilgængelig version her.

Om undersøgelsen

Resultaterne er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 1.684 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i alderen 18-64 år. Derudover er der gennemført kvalitative interviews med 14 pårørende til partnervoldsudsatte og seks voldsfaglige rådgivere. Alle resultater fra undersøgelsen kan du læse i rapporten her ”Danskernes kendskab til partnervold” (VIVE, 2022). Du kan også læse en kortere sammenfatning af hovedresultaterne fra undersøgelsen i dette hæfte.

Undersøgelsen er gennemført af VIVE på vegne af Mary Fonden og med finansiel støtte fra TrygFonden.

Fakta fra undersøgelsen

  • 22 % af respondenterne i undersøgelsen har oplyst, at de selv har været involveret i et voldeligt parforhold siden 15-årsalderen (29 % kvinder mod 12 % mænd). Kvinder er langt oftere end mænd udsat for partnervold. 14 % kvinder og knap 6 % mænd har været udsat for fysisk vold. 11 % kvinder og 1 % mænd har været udsat for seksuel vold, og 9 % mænd og 24 % kvinder har været udsat for psykisk vold
  • 57 % har personligt kendskab til partnervold, enten fordi de selv har været involveret i et voldeligt parforhold i løbet af livet, eller fordi de kender andre, der har været det
  • Et flertal af de partnervoldsudsatte har talt med andre om volden – voldsudsatte kvinder hyppigere end mænd
  • De voldsudsatte selv forklarer, at kun i en tredjedel af tilfældene, hvor der er et voksent vidne til volden, griber vidnet ind
  • Når man spørger vidner, hvorfor de ikke greb ind, svarer 26 %, at de var i tvivl om, hvad de skulle gøre, 26 % at de ikke vidste, om der var tale om vold, og 13 % at det ikke kom dem ved
  • Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de ville handle, hvis de var vidner til partnervold (altså rent hypotetisk), er der stor villighed til at handle – især hvis der er tale om fysisk vold. Men rapporten viser samtidig, at den hypotetiske handleparathed er større end den faktiske

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …