Mary Fondens
Årsberetning
2023

Forord af H.M. Dronningen og direktør Helle Østergaard

Mary Fonden blev stiftet med en ambition om at arbejde for et samfund, hvor alle oplever at høre til. Ud fra grundtanken om, at mennesker har brug for mennesker.  Den vision er stadig ledestjernen for alt, hvad vi foretager os. Og det vi, sammen med alle vores partnere, arbejder for hver dag.

2023 blev et år, hvor vi på mange måder blev bekræftet i netop det.

Mission og vision

I Mary Fonden kæmper vi for et samfund, hvor alle oplever, at de hører til ud fra grundtanken om, at mennesker har brug for mennesker.

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt afgørende for os alle sammen. Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt. Alligevel oplever alt for mange mennesker at stå alene.

Virksomhed

Mary Fondens virksomhed består af uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne. Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, bl.a. ved at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter.

Aktiviteter i 2023

I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation, og vi har udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af hvilke livsomstændigheder, der kan være direkte medvirkende til social isolation, og hvor det er muligt for Mary Fonden at bidrage til at forebygge og modvirke social isolation.

Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, analyser og kommunikationsindsatser, er primært placeret inden for de tre områder. Derudover bidrager og deltager vi i aktiviteter, der på andre måder er med til at øge viden og skabe opmærksomhed omkring vores overordnede formål.

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2023 realiseret et resultat før uddelinger på kr. 35,4 mio.

Overskuddet hidrører primært fra et samlet afkast af investeringer på kr. 14,0 mio. samt donationer fra bidragsydere på kr. 21,4 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen.