20. december 2023

Året, der gik i Mary Fonden 2023

H.K.H. Kronprinsessen ser tilbage på året, der er gået i Mary Fonden

Tiden er en særegen størrelse. Jo flere år man har tilbagelagt, jo hurtigere synes det næste år at fare forbi. Samtidig bliver man med tiden mere og mere bevidst om, hvor værdifuldt hvert øjeblik – og hvert år – er.

Overgangen til det nye år er altid en mulighed for at stoppe op og sætte pris på alt det, der er sket i årets løb.

På den ene side synes jeg, det er meget kort tid siden, at vi sidste gang gjorde status over det forgangne år i Mary Fonden. Og samtidig er der sket så meget, at der umuligt kan sættes ord på det hele.

På en måde har det været et helt almindeligt Mary Fonden år. Vi har udviklet og drevet vores projekter, genereret ny viden og sat spot på ensomhed, vold i hjemmet og mobning og trivsel. Men hvert år er alligevel altid noget særligt. I år har udmærket sig ved, at vi har sat nogle store nye skibe i søen.

I årets begyndelse lancerede vi vores nye ambitiøse program Lift, målrettet ensomme unge. Lift er et program, der forsøger at gå meget helhedsorienteret til værks. Vi vil finde de unge, der oplever ensomhed og som alt for ofte går under radaren. Vi vil give dem et skræddersyet tilbud, og vi vil hjælpe dem ud i varige fællesskaber.

Den ambition kan vi selvsagt ikke løfte alene. Derfor er vi gået sammen med en bred aktørkreds, der alle spiller deres helt afgørende rolle i et projekt, som skal forsøge at få brudt med en tendens, hvor vi desværre ser alt for mange unge opleve alvorlig ensomhed.

Vi lancerede også kort efter et andet nyt initiativ Sammen Uden Vold – Småbørnsforældre, der har til formål at opspore vold i familier med små børn og tilbyde dem hjælp. Ambitionen med projektet er at bidrage til, at færre børn skal vokse op i familier med vold. Også dette projekt er blevet til virkelighed igennem et bredt samarbejde.

Begge projekter rummer en tilgang, vi tror meget på i Mary Fonden. Nemlig at de udfordringer, vi arbejder med, ikke kan løses med enkle greb eller af enkelte aktører. Vi må og skal tænke sammen og turde gå nye veje sammen for at finde nye løsninger.

Året udmærker sig også ved, at vi har brugt vores ståsted og vores stemme til at undersøge og sætte spot på de svære problemstillinger, vi arbejder med. For vi skal turde kigge dybt for at forstå, og vi skal turde tale højt om det, der er svært, hvis vi vil rykke noget.

Derfor har vi fx undersøgt trivsel i ungdomsfællesskaber med en ny omfattende kvalitativ analyse. Vi har sat spot på ensomhedens mange ansigter med en stor konference. Og vi har fortalt om vores syn på mobning ude i verden, hvor vores tilgang for nogen er ny og anderledes, men som også har vakt både nysgerrighed og begejstring.

Intet af alt dette har vi gjort alene. Jeg kan ikke nævne alle de aktører, der er med i det hele. For det er en omfattende liste, der rummer så mange organisationer, fonde, kommuner, forskere og mange flere.

Men derfor er det ikke kun tid til at gøre status nu. Det er også tid til at sige en meget stor tak til alle, der hver dag kæmper for det samme som os. Og som viser os den tiltro og tillid, at de vil kæmpe for det sammen med os.

Nu står julen for døren. I Mary Fonden lukker vi snart 2023 og går på juleferie med en taknemlighed over alt det, vi mennesker kan, når vi gør det sammen. Vi har brug for hinanden, hvis vi vil lykkes.

Og det gælder ikke kun i arbejdslivet og for os, der arbejder med at bekæmpe social isolation.

Det gælder for os alle.

Mennesker har brug for mennesker.

Med de varmeste ønsker for en glædelig jul og et godt nytår.

H.K.H. Kronprinsessen.

 

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …