20. april 2022

Mary Fonden: Vidner til partnervold skal reagere

Alt for mange danskere bliver udsat for partnervold. Og samtidig er det for få, der reagerer, når de er vidne til volden. Derfor har Mary Fonden udviklet en ny kampagne, der skal skabe opmærksomhed omkring problemstillingen og give konkrete redskaber til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at hjælpe.

For nylig offentliggjorde Mary Fonden og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) en undersøgelse om danskernes kendskab til partnervold. Undersøgelsen viste bl.a., at når der er vidner til partnervold, er det kun en tredjedel af vidnerne, der reagerer. Når vidner ikke gør noget, skyldes det sjældent manglende vilje, men i stedet at man ikke ved, hvad man skal gøre, eller om der rent faktisk er tale om vold. Undersøgelsen viste også, at det i langt de fleste tilfælde gør en positiv forskel, når vidner rækker ud og gør noget.

Mary Fonden vil derfor gerne bidrage til, at flere vidner rækker ud, og forsøger med en ny kampagne at skabe opmærksomhed om vidnernes rolle. Under overskriften ’Dem, der rækker ud, kan gøre en forskel’ vil Mary Fonden inspirere flere til at tage skridtet og handle, hvis de kender en, der er udsat for vold. Kampagnen skydes i gang i dag med filmen ’En dør på klem’, der viser konsekvenserne af partnervold, og hvordan vidner kan gøre en forskel.

Samtidig lancerer Mary Fonden sammen med Lev Uden Vold hjemmesiden stoppartnervold.nu, der giver konkrete redskaber til, hvordan man kan gøre en forskel, når man er vidne til vold — uanset om man kender en, der er udsat for partnervold, eller en, der er udøver af partnervold. De gode råd er opdelt efter hvilken relation, man har til den voldsudsatte eller voldsudøveren – for man kan række ud på forskellige måder, alt efter om man er nær ven, familiemedlem, bekendt, nabo eller fagperson.

”Alt for mange danskere udsættes for vold i hjemmet – både kvinder og mænd. Vold kan have omfattende konsekvenser for både den voldsudsatte og for de børn, der lever i voldens skygge. Vi kan alle sammen være med til at bekæmpe partnervold – når vi er vidner til volden eller har mistanke om, at en, vi kender, er udsat for partnervold. Men ofte står manglende viden i vejen for, at vidner handler. I Mary Fonden vil vi gerne bidrage til, at danskerne bliver klædt bedre på til at kunne handle, så flere får hjælp til at komme ud af volden,”

siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard. 

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer og har været med til at kvalificere de konkrete gode råd, som findes på kampagnens hjemmeside. Organisationen driver bl.a. et videnscenter på voldsområdet og den nationale hotline, som alle kan ringe til på 1888 døgnet rundt for at få anonym rådgivning om vold. Konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold Louise Glerup Aner siger:

”Ofte er det pårørende, som den voldsudsatte søger hjælp og rådgivning hos. Opbakning og støtte fra de nære omgivelser som venner, familie og kollegaer kan derfor have afgørende betydning for, at den voldsudsatte erkender og bryder med volden.  Men det kan være svært for pårørende at vide, hvordan man bedst støtter den voldsudsatte. Derfor er vi rigtig glade for at være medafsender på stoppartnervold.nu, hvor man kan få konkrete gode råd om, hvordan man kan hjælpe, når man er vidne til vold”.

Kampagnen kommer til at køre hen over de næste par uger og vil indeholde to film, case-historier, udbredelse af fakta og eksperters input.

Den nye hjemmeside kan findes på www.stoppartnervold.nu

Se filmen ‘En dør på klem’ her.

Undersøgelsen og kampagnen er finansielt støttet af TrygFonden.

Fakta om partnervold i Danmark

  • 22 % af danskerne har været involveret i et voldeligt parforhold siden 15-årsalderen (29 % kvinder mod 12 % mænd). Kvinder er langt oftere end mænd udsat for partnervold. 14 % kvinder og knap 6 % mænd har været udsat for fysisk vold. 11 % kvinder og 1 % mænd har været udsat for seksuel vold, og 9 % mænd og 24 % kvinder har været udsat for psykisk vold.
  • 57 % har personligt kendskab til partnervold, enten fordi de selv har været involveret i et voldeligt parforhold i løbet af livet, eller fordi de kender andre, der har været det.
  • Et flertal af de partnervoldsudsatte har talt med andre om volden – voldsudsatte kvinder hyppigere end mænd.
  • De voldsudsatte selv forklarer, at kun i en tredjedel af tilfældene, hvor der er et voksent vidne til volden, griber vidnet ind.
  • Når man spørger vidner, hvorfor de ikke greb ind, svarer 26 %, at de var i tvivl om, hvad de skulle gøre, 26 % at de ikke vidste, om der var tale om vold, og 13 % at det ikke kom dem ved.
  • Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de ville handle, hvis de var vidner til partnervold (altså rent hypotetisk), er der stor villighed til at handle – især hvis der er tale om fysisk vold. Men rapporten viser samtidig, at den hypotetiske handleparathed er større end den faktiske.

Kilde: ‘Danskernes kendskab til partnervold’, VIVE for Mary Fonden 2022.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …