3. juni 2022

Mary Fonden sender 2.100 nye rygsække til børn på krisecentre

Det er lige så skadeligt for et barn at vokse op i et hjem med vold mellem de voksne, som hvis barnet selv er udsat for fysisk vold. Derfor skal børn på krisecentre ses, høres og mindes om, at volden aldrig er deres skyld. I tirsdags pakkede Mary Fonden og pensionerede LEGO-medarbejdere 2.100 nye rygsække til voldsudsatte børn.
Karin pakker rygsække til børn på krisecentre

Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for partnervold i Danmark. Og alene i løbet af 2020 boede der 2.294 kvinder og 2.157 børn på landes kvindekrisecentre. Vi ved, at det er lige så skadeligt for et barn at overvære og vokse op i et hjem med vold mellem de voksne, som hvis barnet selv er udsat for fysisk vold. Volden kan have store konsekvenser, som barnet tager med sig ind i voksenlivet.

Netop derfor er det afgørende, at børnene får bearbejdet oplevelserne i hjemmet, når de flytter på krisecenter med deres mor. Der kommer Mary Fondens rygsække ind i billedet. For udover at udfylde et basalt behov for de fornødenheder, som børn ofte mangler, når de ankommer til et krisecenter, er rygsækken også et pædagogisk værktøj for krisecentermedarbejdere og en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt og har ret til et liv uden vold.

Rygsækkene kan nemlig bruges af krisecentermedarbejderne som et værktøj til at starte den svære samtale med børnene og som en støtte i det afgørende arbejde med at bearbejde børns følelser, oplevelser og traumer.

Tirsdag den 31. maj pakkede nuværende og pensionerede LEGO-medarbejdere 2.100 nye rygsække hos LEGO Charity i Billund.

Siden 2008 har Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond og LOKK uddelt mere end 38.000 rygsække til børn på krisecentre. Og vi får tit postkort og mails, der minder os om, hvorfor det er vigtigt, at vi bliver ved:

“Mine drenge og jeg har været udsat for fysisk vold, psykisk vold og stalking fra drengenes far i 6 år. Sidste år flygtede vi på krisecenter, vi rev alt op med rod og flygtede fra Vestfyn og til Nordsjælland for ikke at blive fundet. Det var en enormt svær tid for os alle tre. Vi var helt ødelagte og trætte efter at have været i sådan et kaos i så mange år. Begge mine drenge fik en fin taske med så meget indhold i, bamse, blyanter, bøger osv. og det bragte helt enormt stor glæde hos dem. Noget som nogle måske ville tænke ikke var noget for en almindelig familie – men det var bare kæmpestort for os midt i vores livs krise,”

skriver en tidligere beboer på krisecenter.

Fakta

  • Knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold. Det svarer til 3-4 elever i hver skoleklasse (SFI, 2016)
  • Hvert år flytter godt 1.800 børn med deres mor på kvindekrisecenter (LOKK årsstatistikker 2013-2017)
  • 64 % af børn på krisecentre har ikke talt med nogen om volden forud for krisecenter-opholdet. Når de har talt med nogen, har det typisk været en socialrådgiver på skolen, mor og søskende, en lærer eller voksne, de kender fra deres fritidsliv (LOKK, 2014)
  • Det kan være lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres nære, fx deres mødre, som selv at blive udsat for vold (Socialstyrelsen)
  • Børn, der oplever vold i familien, klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver end deres jævnaldrende (SFI, 2017)

Af:

Timian Bille Bach Landgraff

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …