11. november 2021

H.K.H. Kronprinsessen om trivsel i skolerne: eleverne skal høres

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet står bag programmet Skolestyrken, der hjælper skoler med at skabe trivsel og håndtere mobning. Den 11. november kl. 11 besøgte formand for Mary Fonden H.K.H. Kronprinsessen Vigerslev Allés Skole, der er en af de første skoler, der har arbejdet med Skolestyrken.
Kronprinsessen på besøg på Vigerslev Allés Skole i forbindelse med Skolestyrken

Alt for mange børn i Danmark må gå i skole med ondt i maven og angsten for at blive udstødt som følge af mobning og andre udfordringer i skolens fællesskaber. Ifølge den seneste nationale trivselsmåling har mindst 2-3 elever i 4.-9. klasse oplevet mobning. Og andre undersøgelser peger samtidig på, at andre former for mistrivsel i skolen, fx lav skoleglæde og ensomhed, er meget udbredte.

Det er baggrunden for, at Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet har udviklet et skoletrivselsprogram – Skolestyrken – der som det første i Danmark tilbyder én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med både at fremme skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning fra 0. til 10. klasse.

Kronprinsessen besøgte sammen med Red Barnet og Børns Vilkår den 11. november Vigerslev Allés skole, der er en af de første skoler, der har arbejdet med programmet. På mødet deltog Kronprinsessen bl.a. i en øvelse sammen med elevrådet, fordi inddragelse af eleverne netop er en central del af Skolestyrken.

”I udviklingen af Skolestyrken har det været helt centralt for os, at eleverne bliver hørt og inddraget. Det er dem, der mærker på egen krop, hvis der er mistrivsel eller mobning. Eleverne kommer med et vigtigt input til de voksnes videre arbejde med at skabe en skole med høj trivsel, og hvor mobning håndteres bedst muligt. Det var spændende at opleve eleverne reflektere over trivslen og håndteringen af mobning her på Vigerslev Allés Skole,”

siger Kronprinsessen.

Ved besøget fik Kronprinsessen også mulighed for at høre fra både skoleledelsen og nogle af lærerne, hvordan Skolestyrken har gjort en forskel for arbejdet med trivslen på skolen.

”At skabe større trivsel på skolen er ikke noget quick fix. Det er et langt sejt, træk, men vi kan allerede nu mærke, hvordan vi som medarbejdere har fået bedre værktøjer, en fælles retning og et fælles sprog om, hvordan vi skaber trivsel og håndterer mobning, når det opstår,” siger René Bang Henriksen, skoleleder på Vigerslev Allés Skole.

Stærkt samarbejde

Skolestyrken er resultatet af fire års samarbejde i Alliancen mod mobning, der blev etableret for at styrke trivselsindsatsen i de danske skoler ved at samle de tre organisationers mangeårige erfaringer og viden om mobning og anden mistrivsel i skolen i ét samlet tilbud.

Programmet bygger på forskning og internationale erfaringer, der viser, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen – en såkaldt whole school approach — og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

Fakta om mobning

  • Ifølge den seneste nationale trivselsmåling har mindst to-tre elever (8,4 %) i 4.-9. klasse oplevet mobning
    Kilde: Trivselsmålingen, 2019/2020
  • En undersøgelse fra 2020 foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet viser, at 30 % af folkeskolerne, 34 % af efterskolerne og 42 % af de frie- og private grundskoler mangler viden om forebyggelse af mobning, og/eller hvordan de stopper mobningen
    Kilde: Undervisningsministeriet (2020): Evaluering af antimobbebestemmelser og Den Nationale Klageinstans mod Mobning
  • Skolebørnsundersøgelsen 2018 viser, at 9 % af de danske 11-15-årige skolebørn har oplevet at blive mobbet på digitale medier. 7 % af skolebørnene rapporterer, at de har mobbet andre børn på internettet. Det er især de store drenge i alderen 13-15 år, der fører an i cybermobningen
    Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13-og 15-årige skoleelever i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …