> English

Seneste nyt


10.09.2019

Antibulli Svømning

Det er vigtigt at føle sig som en del af holdet, når man går til svømning. Det sætter Mary Fonden, Dansk Svømmeunion og TrygFonden nu fokus på i et nyt projekt.

Foto: Dansk Svømmeunion

De fleste børn går på et tidspunkt til svømning, og for mange af deres forældre er det primære formål med fritidsaktiviteten, at børnene lærer at svømme. Men svømning er meget mere end at kunne holde sig oven vande, det handler i lige så høj grad om at føle sig som en del af holdet uanset svømmeevnerne. Det sætter Mary Fonden, Dansk Svømmeunion og TrygFonden nu fokus på i det nye projekt ”Antibulli Svømning”, der i første omgang afprøves i en håndfuld klubber resten af året.

Hvordan tager vi imod nye svømmere i klubben og på holdet? Hvordan skaber vi sammenhold gennem fælles øvelser i en sport, der ofte foregår individuelt? Og hvad skal man som svømmetræner vide om børns trivsel?

Det er nogle af de spørgsmål, som trænere i svømmeklubberne kommer til at stille sig selv og hinanden i mødet med Antibulli Svømning. Projektet vil rumme to primære elementer; et site med viden, aktiviteter og øvelser målrettet svømmetrænere og et skærpet fokus på trivsel på uddannelser inden for svømning. Samarbejdet er nyt, men ideen bag er det ikke:

”Tilbage i 2013 fandt vi ud af, at hvert ottende barn var stoppet til en fritidsaktivitet på grund af mistrivsel eller mobning. Det ville vi gerne gøre noget ved. Så vi startede med at sætte fokus på trivsel i børnefodbolden sammen med Red Barnet og DBU og gik videre til håndbold med Mikkel Hansen og hans forening MH24. Vi er glade for, at vi nu kan bruge vores erfaringer til også at sætte ind i svømmeklubberne. For sammenholdet kommer ikke af sig selv, bare fordi børnene tropper op frivilligt. Det kræver en indsats,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

I Dansk Svømmeunion er det nyt at arbejde målrettet med sammenholdet i børnesvømning, og forhåbningen er, at den nye viden og inspiration på trivselsområdet kan have stor betydning for børn og trænere.
”Vi ved, at mange børn stopper med at gå til svømning, når de har lært at svømme. De børn, der fortsætter, rykker sædvanligvis videre til hold, der er af mere konkurrencepræget karakter. Med Antibulli Svømning håber vi at styrke svømningens position som breddesport og støtte op om sammenholdet i svømmeklubberne på tværs af talent og svømmedrømme. Det handler jo i bund og grund om at skabe glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand,” udtaler direktør i Dansk Svømmeunion Pia Holmen.

Den indledende dialog om at udvide Antibulli til også at inddrage svømning startede tilbage i 2018. I Mary Fonden har det, siden arbejdet med at skabe sammenhold i børns fritidsliv begyndte, været et ønske at udvide til flere sportsgrene. Antibulli Svømning vil blive afprøvet i et samarbejde mellem Dansk Svømmeunions konsulenter og en række udvalgte svømmeklubber. Fra begyndelsen af det nye år er det planen, at projektet vil være tilgængeligt for alle interesserede svømmeklubber.

 

FAKTA
Om svømning
Dansk Svømmeunion har 295 medlemsklubber.
150.000 børn i alderen 0-18 går hvert år til svømning i de danske svømmeklubber.

Om Antibulli Svømning
Antibulli Svømning kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra svømmeverdenen og består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige.
Materialet er gratis og bliver frit tilgængeligt for alle svømmeklubber på antibulli.dk, når det er afprøvet og tilpasset i løbet af 2019. På det mobiltilpassede site vil trænerne kunne vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som giver mening for netop deres hold.

Om mobbesynet bag Antibulli
Antibulli bygger på det nye mobbesyn, der definerer mobning som et gruppefænomen, der ikke kun vedrører og går hårdt ud over den eller de, der bliver mobbet, men alle børn i børnegruppen.
Derfor skal forebyggelse af og løsning på mobning også findes ved at arbejde med hele gruppen af børn – ikke kun mobberne og ofrene. Mobning har sværere ved at opstå på hold, hvor positive værdier og en positiv kultur dominerer. Antibulli er baseret på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.
Læs mere på antibulli.dk.

Om trivsel i fritidslivet
Analysen ”Tweens, fritid og trivsel” blev udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2018 for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning. Analysen viste blandt andet, at …:

  • Færre børn end tidligere – godt en sjettedel eller 16,4 % mod 26,5 % i 2013 – oplever i dag at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. Modsat angiver 83,6 % af børnene, at de ikke har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor. I 2013 var det kun 73,5 %, der kunne sige det samme.
  • Antallet af børn, der har valgt at stoppe til en fritidsaktivitet pga. mobning, er faldet. I 2013 var det 13,8 %, mens tallet i den nye undersøgelse er 9,4 %.
  • 90,2 % af børnene angiver, at de ’altid’ eller ’for det meste’ har det godt med de andre børn til den fritidsaktivitet, de bruger mest tid på. Det betyder dog samtidig, at én ud af ti (9,8 %) oplever, at de ’sjældent’ eller kun ’nogle gange’ har det godt med de andre børn til fritidsaktiviteten.
  • 95,6 % af børnene glæder sig ’altid’ eller ’oftest’ til at komme til deres fritidsaktivitet.
  • Børn, der dyrker en holdidræt, oplever i lidt højere grad at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor end børn, der går til en individuel idræt. Til gengæld oplever de individuelle idrætsudøvere oftere ensomhed: 36,3 % af de individuelle idrætsudøvere oplever ’ofte’ eller ’nogle gange’ ensomhed, mens det gælder for 27,3 % af børn, der dyrker holdidræt.
  • De børn, der bliver drillet eller mobbet, oplever primært at få ’ubehagelige kommentarer’, ’ubehagelige blikke eller nedladende kropssprog’ og ’at blive skubbet eller lignende’.
  • 25,7 % af børnene synes altid eller nogle gange, at det er i orden ikke at ville være på hold med en, der er dårligere end en selv, og 14,5 % mener, at det altid eller nogle gange er ok at snakke negativt til en, der laver fejl.
  • Børn oplever primært at tale om mobning i skolen og med deres forældre. 14,8 % har talt om mobning til deres fritidsaktivitet.
  • Det vigtigste for børnene ved at gå til en fritidsaktivitet er at ’have det sjovt’, ’at blive bedre’ og at ’være sammen med venner’. ’At vinde’ er mindst vigtigt.
  • 87,9 % af børnene går fast til en fritidsaktivitet. 12,1 % går ikke til noget.

Hent hele undersøgelsen her.

”Tweens, fritid og trivsel” er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.450 elever fra 3.-6. klasse og 681 forældre fra 13 skoler landet over. Derudover er 24 elever og 12 forældre blevet interviewet. Data er indsamlet i efteråret 2017. I 2013 undersøgte CUR i samarbejde med bl.a. Mary Fonden også børns (3.-5. klasse) fritidsliv i rapporten Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel. Undersøgelserne er sammenlignelige, da flere af spørgsmålene i den nye undersøgelse er de samme som i 2013-undersøgelsen.

Trivselsindsatser i fritidslivet
I 2013 lancerede Mary Fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. I 2017 introducerede Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning i samarbejde med Red Barnet og TrygFonden Antibulli Håndbold, der er et antimobberedskab til håndboldtrænere. Antibulli Håndbold kombinerer viden om børns trivsel og viden fra håndboldverdenen. Læs mere på antibulli.dk. Antibulli Svømning baserer sig på Mary Fondens og Dansk Svømmeunions samlede erfaringer og ønsker til en trivselsindsats i børnesvømningen.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Viser du interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for andre? OMSORG er en af de fire, grundlæggende værdier, som børn i dagtilbud og indskoling lærer at kende gennem @friformobberi . De tre andre er tolerance, respekt og mod. Når de fire værdier er er en fast del af hverdagen med børn, bliver de også en ledestjerne for deres måde at være sammen på - med hinanden og med jer. Og på den måde hjælper vi med at skabe trygge og rummelige børnefællesskaber. Mary Fonden og @redbarnetdk står i fællesskab bag Fri for Mobberi, der er målrettet børn i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, indskoling og deres fagfolk og forældre. Programmet arbejder på at styrke børns fællesskaber og derigennem forebygge mobning. Flere evalueringer har dokumenteret, at Fri for Mobberi har positiv effekt. #alleharrettilathøretil #bamseven #forebyggelseerbedst #omsorg #pædagoglivet #lærerliv
mary_fonden Hilser du på kassedamen, naboen eller de andre børn og forældre, når du henter eller bringer dit barn? Afviser du den lidt for ivrige telefonsælger på en pæn måde? I @friformobberi arbejder vi med fire grundlæggende værdier, der styrker fællesskabet og giver plads til forskellighed - og #RESPEKT er en af dem. Når de fire værdier er en fast del af hverdagen med børn, bliver de også en ledestjerne for børnenes måde at være sammen på - med hinanden og med jer. Mary Fonden og @redbarnetdk står i fællesskab bag Fri for Mobberi, der er målrettet børn i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, indskoling, deres fagfolk og forældre. Programmet arbejder på at styrke børns fællesskaber og derigennem forebygge mobning. Flere evalueringer har dokumenteret, at Fri for Mobberi har positiv effekt. Du kan læse mere om Fri for Mobberi – link i bio. #friformobberi #forebyggelseerbedst #bamseven #alleharrettilathøretil #fællesskab
mary_fonden Spis fællesskabet i gang! I denne uge spiser Danmark sammen. Folkebevægelsen @modensomhed står bag opfordringen - vi håber, at du vil være med. Find en fællesspisning i nærheden af dig på danmarkspisersammen.dk #modensomhed #danmarkspisersammen #fællesskab #spissammen #alleharrettilathøretil #repost @aeldresagen
mary_fonden ”Vi har alle sammen noget at bidrage med til fællesskabet, og vi kan alle finde noget at være fælles om med hinanden - uanset hvor forskellige vi ser ud eller umiddelbart føler os”. Kronprinsessen besøgte i dag Høng Efterskole for at tale med de unge om, hvordan det er at være ung i dag, og hvad vi kan gøre for at skabe større trivsel blandt unge. Efterskolen er en ud af tre efterskoler, der netop nu tester vores nye projekt, der vil forsøge at komme mistrivsel blandt unge til livs. Sammen med @justhuman.dk, Efterskoleforeningen og @tuborgfondet står vi bag projektet, der igennem et undervisningsmateriale - udviklet sammen med de unge - skal forsøge at styrke de unges sociale kompetencer og evnen til at etablere relationer. Tanken bag projektet er, at stærke relationer til andre mennesker er det bedste værn imod mistrivsel.
mary_fonden ”Jeg er meget imponeret over den måde, I hver især har taget Fri For Mobberi til jer. Og jeg er så taknemmelig for, at alle arbejder så godt med programmet. Når jeg har været rundt at besøge børnehaver i nogle af de lande, der arbejder med Fri For Mobberi og set børnene, og den forskel programmet gør for dem, så bliver jeg glad helt ind hjertet”. Kronprinsessen var med, da vi i denne uge sammen med Red Barnet samlede projektledere for Fri For Mobberi i Grønland, Estland, Island, Færøerne og Rumænien for at udveksle gode erfaringer med Fri For Mobberi-programmet og den nyeste viden om forebyggelse af mobning. Vi besøgte bl.a. Vibenshus Fritidshjem for vise et godt eksempel på et sted, hvor Fri For Mobberi er blevet en del af institutionens dna. Det er femte år i træk, vi samler landene, der arbejder med Fri For Mobberi. Foruden sparring og erfarings-udveksling er årets tema børns digitale liv. Læs mere om Fri for Mobberi i andre lande: http://www.maryfonden.dk/da/fri-for-mobberi-i-andre-lande