> English

Seneste nyt


10.09.2019

Antibulli Svømning

Det er vigtigt at føle sig som en del af holdet, når man går til svømning. Det sætter Mary Fonden, Dansk Svømmeunion og TrygFonden nu fokus på i et nyt projekt.

Foto: Dansk Svømmeunion

De fleste børn går på et tidspunkt til svømning, og for mange af deres forældre er det primære formål med fritidsaktiviteten, at børnene lærer at svømme. Men svømning er meget mere end at kunne holde sig oven vande, det handler i lige så høj grad om at føle sig som en del af holdet uanset svømmeevnerne. Det sætter Mary Fonden, Dansk Svømmeunion og TrygFonden nu fokus på i det nye projekt ”Antibulli Svømning”, der i første omgang afprøves i en håndfuld klubber resten af året.

Hvordan tager vi imod nye svømmere i klubben og på holdet? Hvordan skaber vi sammenhold gennem fælles øvelser i en sport, der ofte foregår individuelt? Og hvad skal man som svømmetræner vide om børns trivsel?

Det er nogle af de spørgsmål, som trænere i svømmeklubberne kommer til at stille sig selv og hinanden i mødet med Antibulli Svømning. Projektet vil rumme to primære elementer; et site med viden, aktiviteter og øvelser målrettet svømmetrænere og et skærpet fokus på trivsel på uddannelser inden for svømning. Samarbejdet er nyt, men ideen bag er det ikke:

”Tilbage i 2013 fandt vi ud af, at hvert ottende barn var stoppet til en fritidsaktivitet på grund af mistrivsel eller mobning. Det ville vi gerne gøre noget ved. Så vi startede med at sætte fokus på trivsel i børnefodbolden sammen med Red Barnet og DBU og gik videre til håndbold med Mikkel Hansen og hans forening MH24. Vi er glade for, at vi nu kan bruge vores erfaringer til også at sætte ind i svømmeklubberne. For sammenholdet kommer ikke af sig selv, bare fordi børnene tropper op frivilligt. Det kræver en indsats,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

I Dansk Svømmeunion er det nyt at arbejde målrettet med sammenholdet i børnesvømning, og forhåbningen er, at den nye viden og inspiration på trivselsområdet kan have stor betydning for børn og trænere.
”Vi ved, at mange børn stopper med at gå til svømning, når de har lært at svømme. De børn, der fortsætter, rykker sædvanligvis videre til hold, der er af mere konkurrencepræget karakter. Med Antibulli Svømning håber vi at styrke svømningens position som breddesport og støtte op om sammenholdet i svømmeklubberne på tværs af talent og svømmedrømme. Det handler jo i bund og grund om at skabe glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand,” udtaler direktør i Dansk Svømmeunion Pia Holmen.

Den indledende dialog om at udvide Antibulli til også at inddrage svømning startede tilbage i 2018. I Mary Fonden har det, siden arbejdet med at skabe sammenhold i børns fritidsliv begyndte, været et ønske at udvide til flere sportsgrene. Antibulli Svømning vil blive afprøvet i et samarbejde mellem Dansk Svømmeunions konsulenter og en række udvalgte svømmeklubber. Fra begyndelsen af det nye år er det planen, at projektet vil være tilgængeligt for alle interesserede svømmeklubber.

 

FAKTA
Om svømning
Dansk Svømmeunion har 295 medlemsklubber.
150.000 børn i alderen 0-18 går hvert år til svømning i de danske svømmeklubber.

Om Antibulli Svømning
Antibulli Svømning kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra svømmeverdenen og består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige.
Materialet er gratis og bliver frit tilgængeligt for alle svømmeklubber på antibulli.dk, når det er afprøvet og tilpasset i løbet af 2019. På det mobiltilpassede site vil trænerne kunne vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som giver mening for netop deres hold.

Om mobbesynet bag Antibulli
Antibulli bygger på det nye mobbesyn, der definerer mobning som et gruppefænomen, der ikke kun vedrører og går hårdt ud over den eller de, der bliver mobbet, men alle børn i børnegruppen.
Derfor skal forebyggelse af og løsning på mobning også findes ved at arbejde med hele gruppen af børn – ikke kun mobberne og ofrene. Mobning har sværere ved at opstå på hold, hvor positive værdier og en positiv kultur dominerer. Antibulli er baseret på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.
Læs mere på antibulli.dk.

Om trivsel i fritidslivet
Analysen ”Tweens, fritid og trivsel” blev udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2018 for Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning. Analysen viste blandt andet, at …:

  • Færre børn end tidligere – godt en sjettedel eller 16,4 % mod 26,5 % i 2013 – oplever i dag at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. Modsat angiver 83,6 % af børnene, at de ikke har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor. I 2013 var det kun 73,5 %, der kunne sige det samme.
  • Antallet af børn, der har valgt at stoppe til en fritidsaktivitet pga. mobning, er faldet. I 2013 var det 13,8 %, mens tallet i den nye undersøgelse er 9,4 %.
  • 90,2 % af børnene angiver, at de ’altid’ eller ’for det meste’ har det godt med de andre børn til den fritidsaktivitet, de bruger mest tid på. Det betyder dog samtidig, at én ud af ti (9,8 %) oplever, at de ’sjældent’ eller kun ’nogle gange’ har det godt med de andre børn til fritidsaktiviteten.
  • 95,6 % af børnene glæder sig ’altid’ eller ’oftest’ til at komme til deres fritidsaktivitet.
  • Børn, der dyrker en holdidræt, oplever i lidt højere grad at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor end børn, der går til en individuel idræt. Til gengæld oplever de individuelle idrætsudøvere oftere ensomhed: 36,3 % af de individuelle idrætsudøvere oplever ’ofte’ eller ’nogle gange’ ensomhed, mens det gælder for 27,3 % af børn, der dyrker holdidræt.
  • De børn, der bliver drillet eller mobbet, oplever primært at få ’ubehagelige kommentarer’, ’ubehagelige blikke eller nedladende kropssprog’ og ’at blive skubbet eller lignende’.
  • 25,7 % af børnene synes altid eller nogle gange, at det er i orden ikke at ville være på hold med en, der er dårligere end en selv, og 14,5 % mener, at det altid eller nogle gange er ok at snakke negativt til en, der laver fejl.
  • Børn oplever primært at tale om mobning i skolen og med deres forældre. 14,8 % har talt om mobning til deres fritidsaktivitet.
  • Det vigtigste for børnene ved at gå til en fritidsaktivitet er at ’have det sjovt’, ’at blive bedre’ og at ’være sammen med venner’. ’At vinde’ er mindst vigtigt.
  • 87,9 % af børnene går fast til en fritidsaktivitet. 12,1 % går ikke til noget.

Hent hele undersøgelsen her.

”Tweens, fritid og trivsel” er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.450 elever fra 3.-6. klasse og 681 forældre fra 13 skoler landet over. Derudover er 24 elever og 12 forældre blevet interviewet. Data er indsamlet i efteråret 2017. I 2013 undersøgte CUR i samarbejde med bl.a. Mary Fonden også børns (3.-5. klasse) fritidsliv i rapporten Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel. Undersøgelserne er sammenlignelige, da flere af spørgsmålene i den nye undersøgelse er de samme som i 2013-undersøgelsen.

Trivselsindsatser i fritidslivet
I 2013 lancerede Mary Fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. I 2017 introducerede Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning i samarbejde med Red Barnet og TrygFonden Antibulli Håndbold, der er et antimobberedskab til håndboldtrænere. Antibulli Håndbold kombinerer viden om børns trivsel og viden fra håndboldverdenen. Læs mere på antibulli.dk. Antibulli Svømning baserer sig på Mary Fondens og Dansk Svømmeunions samlede erfaringer og ønsker til en trivselsindsats i børnesvømningen.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I dag åbner tilmelding til #børnestafetten2020 i Aarhus og København. Vi løber igen i år mod mobning og for gode børnefællesskaber. Skal dit barn med? Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og @redbarnetdks årlige børneløb støttet af Ole Kirks Fonden. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.friformobberi.dk/article/dig-og-dit-barn/content/fri-mobberi-boernestafetten
mary_fonden I dag har vi fået en fin lille hilsen fra et barn, der har fået en af de rygsække, vi uddeler til børn, der er på krisecenter med deres mor. ❤️ Hver uge lander postkort fra børn på krisecentre i vores postkasse. Postkortene ligger i de rygsække, som vi giver til alle børn, der må flytte på krisecenter med deres mor. På postkortet er der plads til at tegne og skrive og gøre følgende sætning færdig: "Det gør mig glad, når..." Rygsække til børn på krisecentre er et samarbejde med Ole Kirk's Fond og LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Indtil i dag har vi uddelt flere end 25.000 rygsække til børn på krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne.
mary_fonden Hvis vi for alvor skal bekæmpe mobning og skabe bedre trivsel blandt børn i skolerne, skal vi gøre det sammen! Sådan var rationalet, da Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkårlkår i 2016 besluttede at gå sammen i Alliancen mod mobning. Inden længe er vi klar til at rulle vores fælles helskole-program Skolestyrken ud i en lang række skoler landet over. Vejen dertil har været lærerig og også lidt svær somme tider. Men vi tror på, at resultatet vil gøre en forskel for mange børn i fremtiden. Og derfor har det været besværet værd. Vi har netop offentliggjort et casestudie om erfaringerne med samarbejdet i Alliancen. Til andres og vores egen læring. For rigtig mange udfordringer løses nu engang bare bedst i fællesskab. Link i bio.
mary_fonden Hvad ønsker du dig for fremtiden? Vi er lige gået ind i et spritnyt årti. Det er en god anledning til at se fremad og definere ønsker for de næste ti år - og måske endnu længere. For ikke så længe siden havde Mary Fonden 10års jubilæum. Her definerede Kronprinsessen sine 10 ønsker for fremtiden. Ønskerne går bl.a. på, at vi skal blive bedre til at acceptere og bede om hjælp, når vi føler os ensomme. Og at alle børn får en god skolestart, hvor de kan følge med både socialt og sporgligt fra første dag.
mary_fonden “I vores del af verden er det naturligt, at unge mennesker får viden om seksualitet og reproduktiv sundhed. Sådan er det bare ikke for rigtig mange unge i andre dele af verden, herunder Indonesien, og det har konsekvenser både for de unges helbred, men også for deres fremtidsudsigter”, siger formand for Kronprinsesse Mary om grunden til at Mary Fonden i år giver sin særlige donation til projektet UNALA i Indonesien. Læs mere i link i bio.