Hjem / Projekter / Antibulli Svømning

Sammenholdet vinder altid med Antibulli svømning

Antibulli Svømning er et antimobberedskab, der gør det nemt for svømmetrænere at styrke fællesskabet og forebygge mobning i børnesvømning.

Der er børn, som føler sig udenfor i deres fritidsliv, og for hvert tiende barn har det betydet et farvel til aktiviteten. Derfor har Mary Fonden sammen med Dansk Svømmeunion udviklet antimobberedskabet Antibulli Svømning, der skal bekæmpe mobning i børnesvømning ved at styrke børns fællesskab og tolerance over for hinanden.

Antibulli Svømning består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Materialet er gratis og er frit tilgængeligt for alle svømmeklubber på antibulli.dk. På det mobiltilpassede site vil trænerne kunne vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som giver mening for netop deres hold.

Med øvelserne kan trænerne bl.a. få hjælp til, hvordan de kan tage imod nye svømmere på holdet, og hvordan de kan skabe sammenhold gennem fælles øvelser i en sport, der ofte foregår individuelt.

Antibulli Svømning er en del af Antibulli konceptet, der har til formål at skabe gode, trygge fællesskaber og bekæmpe mobning i børneidrætten. Ind til videre er konceptet også udvikliet til håndbold og fodbold.

Den prisvindende svømmer Emilie Beckmann har sagt ja til at være ambassadør for Antibulli Svømning, da hun gerne vil være med til at bekæmpe mobning i børnesvømning.

Antibulli Svømning sker i et samarbejde mellem Mary Fonden, Dansk Svømmeunion og TrygFonden.

Et godt sammenhold har uden tvivl en rigtig stor betydning for glæden hos børnene, når de kommer til deres idrætsaktivitet. Jeg har selv haft rigtig mange gode oplevelser, hvor et godt sammenhold har været med til at skabe motivation for mig til at fortsætte med at svømme.

Emilie Beckmann, landsholdsvømmer og ambassadør for Antibulli Svømning

Antibulli Svømning er et antimobberedskab, der består af en række konkrete øvelser, der kan bruges på svømmehold i aldersgruppen 6-12 år.

Øvelserne styrker børnenes tolerance, respekt for hinanden og evne til at hjælpe andre. Grundtanken er, at gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning.

Programmet er udviklet i
samarbejde med Dansk Svømmeunion

Programmet er finansieret af TrygFonden og Mary Fonden

Baggrund & fakta

Antibulli Svømning er et antimobberedskab, der skal bekæmpe mobning og skabe stærke fællesskaber for børn, der går til svømning.

Antibulli Svømning består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige.

Rapporten ’Fritidslivet for 3.-6.- klasse – En rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber’ viser bl.a.:

9 % er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning. Den andel er den samme, som da der blev udarbejdet en tilsvarende undersøgelse i 2017.

Sammenlignet med tidligere undersøgelser synes udøverne at have fået mindre stærke
relationer til deres holdkammerater, da færre mener, at de ”har et godt sammenhold”, ”altid bakker hinanden op”, og ”at de kan regne med at deres kammerater hjælper dem”.

Antibulli Svømning sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et konkret pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende …
Free of Bullying

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.

Antibulli Fodbold

Antibulli Fodbold er et Antibulli er et antimobberedskab til fodboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige.