Viden

Viden er et afgørende fundament for Mary Fondens aktiviteter. Det forudsætter, at vi kender og anvender den nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning på vores områder – og indhenter ny viden, hvis den ikke er tilgængelig.

Viden har imidlertid ingen værdi i sig selv. Gevinsten opnås først, når denne viden kan omsættes til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Derudover er det centralt for vores vidensarbejde, at resultaterne formidles til vores målgrupper og samarbejdspartnere, og at de kan anvendes til at nedbryde tabuer og barrierer, bygge bro mellem forståelser og at bekæmpe social isolation.

Her på siden finder du de analyser og evalueringer, vi selv har fået gennemført.

Nyheder
  • Mobning og Trivsel (24)
  • Ensomhed (14)
  • Vold i Hjemmet (8)
  • Øvrige initiativer (2)
  • Grønland (1)
2. marts 2022
Danskernes kendskab til partnervold

Partnervold er et alvorligt problem, som kan have store konsekvenser for både den voldsudsatte og pårørende. Men hvem rammes, og hvordan handler vidner til volden? Denne undersøgelse afdækker danskernes kendskab til partnervold.

Læs mere
28. februar 2020
Vold i Familien – Viden for fagfolk
Fagpersoner skal klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold har derfor udgivet en antologi om vold målrettet...
Læs mere