Hjem / Stop Partnervold

Vidner til partnervold kan gøre en forskel

Alt for mange danskere bliver udsat for partnervold. Og samtidig er det for få, der reagerer, når de er vidne til volden. Derfor har Mary Fonden udviklet en ny kampagne, der skal skabe opmærksomhed omkring problemstillingen og give konkrete redskaber til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at hjælpe.

Mere end hver femte dansker er i et livsperspektiv udsat for partnervoldvold. Vold kan have omfattende konsekvenser for både den voldsudsatte og for de børn, der lever i voldens skygge.

Vi ved, at vidners indgriben kan spille en afgørende rolle for, at de voldsudsatte kan bryde med volden. Desværre er det langt fra alle vidner til partnervold, der handler og rækker ud. Ofte fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, eller er i tvivl om, hvorvidt, der er tale om vold.

Mary Fonden vil derfor gerne bidrage til, at flere vidner rækker ud og forsøger med en ny kampagne at skabe opmærksomhed omkring problemstillingen og vidners rolle. Under overskriften ’Alle der rækker ud, kan gøre en forskel’ vil Mary Fonden inspirerer flere til at tage skridtet og handle, når de er vidner til vold. Kampagnen indeholder bl.a. filmen ’En dør på klem’, der viser konsekvenserne af partnervold, og hvordan vidner kan gøre en forskel.

Samtidig har Mary Fonden sammen med Lev Uden Vold udviklet hjemmesiden stoppartnervold.nu, der giver konkrete redskaber til, hvordan man kan gøre en forskel, når man er vidne til vold – uanset om man kender en, der er udsat for partnervold, eller en, der er udøver af partnervold. Det nye site giver rådgivning ud fra den relation, man har til den voldsramte eller udøveren – for det er forskellige ting, man kan gøre, alt efter om man er nær ven, familiemedlem, bekendt, nabo eller fagperson.

Følg med i kampagnen på vores Facebook og Instagram

Den nye hjemmeside kan finde på www.stoppartnervold.nu

stoppartnervold.nu kan du få konkrete redskaber til, hvordan du kan gøre en forskel, hvis du er vidne til vold. Sitet giver rådgivning ud fra den relation, du har til den voldsramte eller udøveren.

Stoppartnervold.nu er udviklet i samarbejde med:
Lev Uden Vold

Kampagnen og stoppartnervold.nu er finansielt støttet af:
TrygFonden

Baggrund og fakta

Mere end hver femte dansker har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel partnervold.

Når der er voksne vidner til volden, er det kun hvert tredje vidne, der handler på volden.

Når man spørger vidner, hvorfor de ikke greb ind, svarer 26 %, at de var i tvivl om, hvad de skulle gøre, 26 % at de ikke vidste, om der var tale om vold, og 13 % at det ikke kom dem ved.

Når danskerne bliver spurgt om, hvordan de ville handle, hvis de var vidner til partnervold, er der stor villighed til at handle.

Læs mere om undersøgelsen ‘Danskernes kendskab til partnervold

Alt for mange danskere udsættes for vold i hjemmet – både kvinder og mænd. Vold kan have omfattende konsekvenser for både den voldsudsatte og for de børn, der lever i voldens skygge. Vi kan alle sammen være med til at bekæmpe partnervold – når vi bliver vidner til volden eller har mistanke om, at en, vi kender, er udsat for partnervold. Men ofte står manglende viden i vejen for, at vidner handler. I Mary Fonden vil vi gerne bidrage til at danskerne bliver klædt bedre på til at kunne handle – sådan at flere får hjælp til at komme ud af volden

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

Relaterede projekter

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.
LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.