4. november 2022

»Vi starter hver træning med at kigge hinanden dybt i øjnene«

Børn fra seks svømmeklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser, og en evaluering af de seks klubbers indsats indikerer, at Antibulli både fremmer børnenes individuelle trivsel og kollektive fællesskab.
Antibulli Svømning skaber stærke fællesskaber og høj trivsel på børnenes svømmehold.

I starten af 2022 gik seks svømmeklubber i gang med at afprøve Antibulli Svømning på deres konkurrence- og svømmeskolehold for børn i alderen 6-12 år. Vi har i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Center for Ungdomsstudier evalueret indsatsen, og resultaterne er opløftende.

Evalueringen viser blandt andet, at Antibulli-øvelserne får børnene til at reflektere over, hvordan man er en god kammerat. Gennem Antibulli-forløbet trænes børnene i at udvise omsorg og positiv opmærksomhed overfor hinanden, og evalueringen viser, at det har en positiv virkning på børnenes evne til at udvikle nye venskaber og deres lyst til at tage del i fællesskabet.

Evalueringen baserer sig på en kombination af spørgeskemaer og kvalitative interviews med både børn og trænere. I interviewene fremhæver både børn og trænere, at Antibulli-indsatsen har bidraget til, at der skabes flere nye venskaber og færre lukkede grupper. Et barn fra et af svømmeholdene sætter disse ord på det:

”Vi snakker om, at vi skal være gode mod hinanden, og så starter vi hver træning ud med, at vi kigger hinanden dybt i øjnene og siger hej og personens navn (…) Det kan jeg godt lide – for man lærer hinanden bedre at kende.”

Foruden svømning spreder Antibulli-arbejdet sig over håndbold, fodbold og tennis. Og direktør i Mary Fonden Helle Østergaard glæder sig over, at evalueringsresultaterne harmonerer med de positive tilbagemeldinger, der har været fra klubberne, siden Antibulli-arbejdet blev indledt.

”Evalueringen af Antibulli Svømning er opløftende, og den bekræfter os i, at det gør en forskel, når vi arbejder fokuseret med børns trivsel. Vi arbejder hele tiden på at udvide Antibulli, og for at så mange børn som muligt oplever, at respekt, omsorg og tolerance for hinanden, går forud for alt andet på et hold.”

Evaluering_svømning_Antibulli
Antibulli_svømning_evaluering

Flere evalueringer af Antibulli på vej

Evalueringen af Antibulli Svømning har involveret i alt 136 svømmere og 17 trænere. Den giver en god indikation af Antibulli-indsatsens effekt, men det skal også understreges, at undersøgelsen er for lille til at kunne udgøre et sikkert vidensgrundlag for Antibullis effekt. I Mary Fonden fortsætter vi derfor med at evaluere på Antibulli-indsatsen på tværs af alle involverede sportsgrene.

På baggrund af evalueringen er der udarbejdet en rapport, som beskriver resultaterne fra undersøgelsen. Vi har også kogt den fulde rapport ned til et minihæfte, der på overskuelig og letlæselig vis giver dig indblik i centrale resultater fra undersøgelsen.

Find den fulde rapport her.

Af:

Lasse Hansen

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …