11. januar 2023

Tale: Kronprinsessensens tale i forbindelse med lancering af Lift

D. 10. januar 2023 blev dagen, hvor Mary Fonden kunne lancere det nye ensomhedsprojekt Lift. Lift skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp, og H.K.H. Kronprinsesse Mary holdte åbningstale i forbindelse med Kickoff af projektet.

Jeg vil gerne starte med at sige tak. Tak til alle jer, der er samlet her i dag.

Tak fordi, I har sagt ja til at være en del af Lift.

I repræsenterer kommuner, sociale organisationer, fonde, frivilligcentre, forskningscentre og fritidslivet. Og jeg repræsenterer Mary Fonden.

Sammen repræsenterer vi nu Lift – og dermed en fælles vision om, at alle unge, der oplever svær ensomhed, skal ses og tilbydes hjælp og støtte.

Vi deler et dybfølt ønske om at skabe et projekt, der kan gøre en forskel for unge, der står alene.
For gennem de seneste 10 år er antallet af unge, der kæmper med svær ensomhed, steget markant. Til at begynde med satte man spørgsmålstegn ved udviklingen. Kunne det handle om, at unge blot var mere tilbøjelig til at svare ja end tidligere? Var problemet reelt? Vi stiller ikke de spørgsmål længere. Vi ved, at flere og flere unge kæmper med svær ensomhed. Og vi vil ikke blot se til, mens tallet stiger.

For mennesker har brug for mennesker.

Vi kan holde af at være alene – nogle mere end andre. Men vi deler alle et helt grundlæggende behov for at blive set. Blive anerkendt. Og blive holdt af for at være lige præcis den, vi er.

Vi søger nogen, vi kan dele livet med, når det er smukkest, og nogen vi kan støtte os til, når det gør ondt. Vi trives ikke uden kærlighed og tillidsfulde relationer i vores liv.

Vi kan ikke forhindre, at unge oplever ensomhed. Det er en følelse, der kan ramme os alle. De fleste af os har mærket den.

Men vi kan sørge for, at unge ikke efterlades med den følelse så længe, at den bider sig fast.

Derfor er vi samlet i dag. For sammen at bygge en helhedsmodel til at hjælpe unge ud af ensomhed: Vi vil finde de unge, give dem et individuelt tilpasset forløb – og endelig vil vi hjælpe dem videre mod nye varige fællesskaber.

Hvis det skal lykkes, skal vi løse nogle helt grundlæggende udfordringer:

I en almindelig gymnasieklasse sidder der tre unge, der kæmper med svær ensomhed. Når vi kigger på tallene, er problemet let at få øje på.

Men når vi ser ud over klasseværelset, er det sværere. De sidder der. Men det er ikke altid, vi kan få øje på dem.

For ensomhed er en følelse, der gemmer sig inde i os, og den kan se forskellig ud. Den kan ramme os, fordi vi sidder alene, når vi gerne ville være med andre, eller den kan ramme os, når vi er blandt andre, men ikke føler os forbundet til dem, vi er sammen med.

Sammen vil vi skabe et projekt, der går helhedsorienteret til værks.

Som det første vil vi sikre os, at unge, der føler sig alene, ikke bliver overset eller gemmer sig. Helt konkret vil vi udvikle et værktøj til identifikation af ensomhed på individniveau, og vi vil skabe en model, der tager ansvaret fra den unge og lægger det over på os: Den unge skal ikke nødvendigvis tage første skridt til at bede om hjælp – I Lift rækker vi ud til dem.
Men vi skal ikke blot lykkes med at finde de unge og tilbyde dem hjælp. Vi skal også skabe en model, der sikrer, at hjælpen matcher deres helt individuelle behov.

Inden længe vil der i Ballerup, Esbjerg og Vejle være mennesker klar til at møde unge, der oplever svær ensomhed.

Vi kalder dem Lift-vejledere. Og de vil aldrig møde to unge mennesker med samme historie og samme ønsker for fremtiden.

Hvis vi skal hjælpe dem alle, må vi behandle dem forskelligt.

Sidst men ikke mindst vil vi støtte de unge til at tage del i varige fællesskaber. Og vi vil bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme.

Når vi sætter de tre elementer sammen: Opsporing, individuelle tilbud om hjælp og endelig støtte til at tage del i nye varige fællesskaber, så får vi Lift. En helhedsorienteret model, som vi tror på kan knække ensomhedskurven, så færre unge skal føle, at de står alene.

Unge skal ikke føle sig alene og usynlige for verden omkring dem, uden at opleve, at der på et tidspunkt er nogen, der rækker ud.

Alle kan få brug for et lift. Tilbage eller fremad? Mod noget nyt eller mod noget velkendt? Vejen ud af ensomhed kan vi ikke forudsige. For nogen er den kort, for andre er den lang. Den kan være fuld af bump og skarpe sving, men hvis vi har nogen at støtte os til, skal vi nok nå frem.

Jeg tror på, at vi kan give de unge det lift, de har brug for.

Jeg bilder mig ikke ind, at det bliver let. Jeg har været formand for Mary Fonden i 15 år. Jeg tør godt sige, at Lift er et af de mest ambitiøse projekter, vi har været med til at sætte i søen.

Der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om det kan lykkes. Men vi har gjort vores forarbejde. Vi har samlet erfaringer og viden om, hvad der virker, når man vil bekæmpe ensomhed. Og vi har samlet det stærkeste hold. Jer. Derfor tror jeg på Lift. Og derfor er vi i dag klar til at tage det første skridt sammen.

Faktum er, at hvis vi vil gøre tingene på en ny måde, så kan vi ikke kende alle svarene på forhånd.

Jeg indledte med at sige, at vi deler et dybfølt ønske om at gøre en forskel for unge mennesker.

Jeg tror, at når vi i dag er klar til at tage udfordringen op og forsøge at gøre et stort projekt til virkelighed, så er det fordi vores ønske om at gøre en forskel overvinder bekymringen for at fejle.

Og fordi vi ved, at selvom vi løber en risiko, når vi kaster os ud i noget nyt, så ville vi løbe en større risiko, hvis vi ikke gjorde det.

Hvis vi ikke var parate til at angribe ensomhedsudfordringen på nye måder.

Det skylder vi vores unge.

Af:

Lasse Bergholtz Hansen

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …