27. august 2014

Råd, der giver livet tilbage

Det er en vigtig del af vores arbejde, at vi holder en tæt kontakt med vores samarbejdspartnere, og i dag havde jeg den fornøjelse at mødes med nogle af de mennesker, som er involveret i vores fælles projekt Råd til Livet. Råd til Livet er et projekt, vi holder meget af, fordi det så tydeligt illustrerer værdien af partnerskaber i vores arbejde, men også fordi det skaber gode resultater. Under besøget mødte jeg en modig kvinde, der fortalte, hvordan hun endte i et voldeligt forhold, og hvordan hun brød fri af det og fandt sig selv igen. Jeg mødte også tre af de rådgivere, som gør, at vi kan tilbyde voldsudsatte kvinder gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning.
H.K.H. ved Mødrehjælpen

Vold mod kvinder er en af de største forbrydelser mod menneskerettighederne i verden i dag. WHO mener, at hver tredje kvinde har været udsat for fysisk eller seksuel vold fra deres partner. Vold diskriminerer ikke – der findes ikke et land eller et samfundslag, hvor volden ikke er til stede. Det blev bekræftet for mig igen i dag, da jeg mødte ”Astrid”, som jeg vil kalde hende pga. hendes behov for anonymitet, og fordi navnet betyder styrke (og hun er en stærk kvinde).

I dag er Astrid højtuddannet og har et godt job. Hun er velreflekteret, velformuleret og rigtig god til at sætte ord på den kompleksitet, der karakteriserer et voldeligt forhold. Samtidig er hendes historie et eksempel på de mønstre, der kendetegner et voldeligt parforhold. Når hun tænker tilbage, kan hun godt få øje på advarselssignalerne, men undervejs bortforklarede hun dem og forsøgte at lave om på sig selv for at løse problemerne. Hun tænkte, at hvis bare hun ændrede sig, så kunne hun få det til at fungere. Og efterhånden isolerede hun sig fra familie og venner, fordi hun troede, at det var det nemmeste og det mest sikre. De få, hun betroede sig til (oftest via sms), reagerede med velmente råd om, at hun burde gå. Men rådene føltes som et fængsel for hende mere end en hjælp. For hun kunne ikke bare gå.

For godt et år siden var Astrid et sted, hvor hun ikke kunne mere, hun oplevede, at hendes krop sagde fra, og så ringede hun til Mødrehjælpen. Opkaldet blev ifølge hende selv et vendepunkt i hendes liv. I Mødrehjælpen mærkede hun støtten fra erfarne og professionelle mennesker, der nænsomt tog hånd om hende. Hun mødte kvinder, hun kunne spejle sig i, og hun følte for første gang, at hun ikke længere stod alene med sine problemer. Hun blev hurtigt henvist til Råd til Livet, hvor hun blev vejledt af en socialrådgiver, en jurist og en økonom. Og lige så langsomt fik hun kontrollen over sit liv tilbage. Hendes rettigheder og muligheder tonede frem, og hun fik støtten til at forfølge dem. For som hun sagde, selv om man både har uddannelse og indsigt i at lægge et budget, så er man ikke nødvendigvis i stand til at overskue sine egne problemer eller modig nok til at gå ned i banken.

Astrid havde altid været en udadvendt og selvstændig pige. Da jeg spurgte hende, om hun havde en ide om, hvorfor hun var endt med en voldelig mand, var hendes første reaktion, at ja, det havde hun tænkt meget over, og hendes svar var meget indsigtsfuldt. Hun fortalte om et belastende forhold til et familiemedlem, der på nogle punkter mindede hende om det forhold, hun havde haft til sin kæreste. Samtidig var Astrid vokset op med, at værdi skabes gennem præstation, og at hun ikke som menneske havde værdi i sig selv. Deri lå måske en del af forklaringen, fortalte Astrid.

Og netop selvværd er udsat for systematisk nedbrydelse hos kvinder, der lever i et voldeligt forhold. Derfor er det også afgørende, at de voldsudsatte kvinder får hjælp til selvhjælp. At de ikke bare hjælpes, men at de får redskaber til at hjælpe sig selv – også på sigt. Da vi mødte Sanni fra Nykredit, Louise fra Partner Advokater Ret & Råd og Susanne fra Mødrehjælpen spurgte jeg dem, hvordan de støtter kvinderne i rådgivningen. De forklarede, at det ofte handler om at hjælpe kvinderne til at få et overblik.

Kvinderne ankommer på et tidspunkt, hvor de står i en dyb personlig krise. Alt er kaos i deres liv, og de har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke handlemuligheder de har – økonomisk, juridisk og socialt. Det kan være budgetlægning, at finde og udfylde de rigtige papirer, at aftale samvær med børnene, at få mod til at tage det første bankmøde eller at møde op i Statsforvaltningen. Sanni forklarede, at det måske kunne virke som en lille hjælp at få overblik over sin økonomi, men at det rent faktisk ofte var det, der gjorde, at kvinden følte, at hun kunne ændre sit liv – for pludselig havde hun et reelt valg.

Råd til Livet er i høj grad båret af det store engagement, som vores rådgivere udviser. I de fleste tilfælde bruger de økonomiske og juridiske rådgivere deres fritid til at rådgive kvinderne. Og da jeg spurgte dem, hvor de henter deres motivation fra, var svaret både, at det på en måde opfattes som en pligt, når nu man har en uddannelse, som kan komme andre til gode, men også at det at rådgive betyder, at de kan give noget tilbage, gøre noget konkret, der kan hjælpe andre. En af rådgiverne forklarede, at Råd til Livet giver udsyn, og at hun ved at hjælpe kvinderne selv bliver beriget, fordi hun får flere perspektiver i sit liv. Og det beskriver meget fint den styrke, der er indbygget i Råd til Livet. De mange forskellige partnere og deres særlige kompetencer gør, at vi kan hjælpe kvinderne bedst muligt til at få kontrollen tilbage. Omvendt får alle parter noget med retur ved at være en del at projektet. I partnerskabet bliver en plus en mere end to.

Vold i hjemmet er stadig et stort tabu, og jeg værdsætter den samtale, Astrid og jeg havde i dag; hendes åbenhed og ærlighed og hendes vilje til at dele sin historie med mig. For det er svært at tale om volden, og vi kan kun gisne om, hvor mange kvinder der lever med volden i stilhed. Jeg er så privilegeret, at jeg får lov til at høre nogle af kvindernes historier, men langt de fleste bliver aldrig fortalt. Vores opgave i Mary Fonden er at arbejde for, at volden bliver italesat, at kvinderne får en stemme og at tilbyde dem hjælp til at skabe et liv uden vold.

Af:

H.K.H. Kronprinsessen

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …