26. november 2014

Nu vil Københavns Kommune være Fri for Mobberi

København blæser til kamp mod mobning og tilbyder nu samtlige af byens skoler, daginstitutioner og fritidstilbud at benytte Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi. 
København blæser til kamp mod mobning og tilbyder nu samtlige af byens skoler, daginstitutioner og fritidstilbud at benytte Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi. 

Mobning bekæmpes mest effektivt ved at forhindre, at den overhovedet opstår. Derfor har Københavns Kommune valgt at afsætte 1,2 million kroner, som skal sikre, at alle byens skoler, daginstitutioner og fritidstilbud får mulighed for at benytte sig af Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram – Fri for Mobberi.

– Ingen børn bør udsættes for mobning, og i København er vi allerede nået langt. For eksempel har alle skoler i dag en anti-mobbepolitik, og vi ligger kontinuerligt under lands-gennemsnittet ift. andelen af børn, der oplever mobning. Men vi vil helt i mål, og derfor tilbyder vi nu samtlige af byens skoler og institutioner gratis at benytte Fri for Mobberi, siger Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).

Flere skoler og daginstitutioner i København har allerede haft gode erfaringer med Fri for Mobberi – blandt andet Sundbyøster Skole, hvor skoleleder Steen Højstrøm ikke er i tvivl om effekten:

– Det virker! Fri for Mobberi indeholder en lang række konkrete øvelser, som hjælper børnene til at lære hinanden at kende på en helt anden måde – og ikke mindst at sige fra, hvis klassekammeraten er for voldsom. Og så lærer de, at selvom vi er forskellige, kan vi godt være sammen på en god måde. Derfor bruger vi det især i vores 0. klasser, fordi det hjælper med at skabe et godt klassefællesskab så tidligt som muligt, siger Steen Højstrøm.

“Når man som Københavns Kommune går ind og arbejder strategisk og på tværs af dagtilbud og skoler med Fri for Mobberi, så skaber man de bedst tænkelige rammer for indsatsen for at forebygge mobning. På denne måde sikrer man også, at den vigtige overgang fra børnehave til skole bliver tryg for børnene, fordi de møder de samme sociale spilleregler og det samme sprog omkring det at være en god ven – uanset hvor de er,”

siger Helle Østergaard, direktør for Mary Fonden.

Fri for Mobberi består af pædagogiske redskaber til de 3-8-årige, som gør det nemt og konkret at styrke børnenes fællesskab og at tale med dem om mobning og venskaber i et sprog, de forstår. Fri for Mobberi består helt konkret af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massageprogram  og bøger. Med kufferten følger også et obligatorisk kursus til de lærere, pædagoger og ledere, der skal benytte materialet.

Fri for Mobberi er udviklet i samarbejde med danske eksperter og evalueret af forskere fra Roskilde Universitet. Følgeforskning og undersøgelser blandt brugere viser, at Fri for Mobberi virker. Fagfolk oplever, at de bruger mindre tid på konflikthåndtering og at børnene bliver mere omsorgsfulde.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …