17. april 2020

Mary Fondens årsberetning 2019

Hvad skete der i 2019, og hvad skal der ske i den kommende tid? Vi har netop offentliggjort vores årsberetning for 2019, som igennem ord og billeder giver et indblik i vores arbejde med at bekæmpe social isolation. 
Mary Fondens årsberetning 2019

Med årsberetningen kan du bl.a. se, hvad status er for vores mange projekter og programmer indenfor vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i familien. Og hvordan vi på andre måder arbejder med at bekæmpe social isolation. Du kan også læse forord både fra vores formand Kronprinsesse Mary og fra direktør Helle Østergaard.   

Mere nødvendig end nogensinde

Vores formand Kronprinsesse Mary har i årsberetningen skrevet et aktuelt forord, som også adresserer, hvad den nuværende Coronakrise betyder for vores arbejde.

”Mary Fonden har nu eksisteret i mere end 10 år. Vi startede i 2007 med en vision om at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. Fordi alt tydede på, at netop det at have relationer i sit liv og føle sig som en del af noget, er en af de mest afgørende faktorer for, at vi kan trives som mennesker. Derfor mener jeg også, at vores arbejde er mere nødvendigt end nogensinde. Den nødvendighed er netop nu blevet forstærket med Corona-krisen, som vi i skrivende stund står midt i. Corona-krisen betyder nemlig, at vi alle er markant mere socialt isolerede, end vi plejer at være,”

siger H.K.H. Kronprinsessen

Velfunderet vidensgrundlag

Direktør Helle Østergaard sætter i årsberetningen også ord på, hvor Mary Fonden som organisation er på vej hen. Hun fortæller bl.a. om vores vidensarbejde;

”Alt, hvad vi gør i Mary Fonden, bygger på et velfunderet vidensgrundlag. Derfor har vi siden fondens tilblivelse brugt ressourcer på at indsamle eller tilvejebringe den nødvendige viden, inden vi sætter nye projekter i søen eller går ind i nye samarbejder. Vi søger altid at tilegne os tilstrækkelig kendskab til årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning.[] Igennem de seneste år er vi også i højere grad begyndt at producere viden, der ikke blot er til brug for vores egne projekter og programmer. Vi producerer også viden, der i det hele taget skal kvalificere indsatsen inden for vores overordnede formål og arbejdet med mobning og trivsel, ensomhed og vold i familien generelt. I stigende grad er vi på den baggrund blevet en samlende vidensaktør, der bidrager med ny viden om social isolation og vores tre indsatsområder.”

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …