28. marts 2020

Mary Fonden udgiver fagbog om vold

Vold er en del af hverdagen i alt for mange familier. Derfor skal fagpersoner klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold udgiver derfor ny antologi om vold målrettet studerende på en række professionsuddannelser.
Mary Fonden udgiver ny antologi om vold i familien.

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre fagpersoner møder hver dag familier, som lever med vold. Nogle ser måske tydelige tegn eller har en bekymring om vold i en familie, andre ved ikke, hvad de skal se efter. Hvad er tegnene på vold? Hvornår er en adfærd vold? Og hvad skal man stille op? Med god grund. For vold i familien er et komplekst område. Og i dag er undervisningen om vold i familien sparsom på de professionsrettede uddannelser. Derfor har Mary Fonden og Lev Uden Vold i samarbejde med Akademisk Forlag sammensat antologien Vold i familien – viden for fagfolk, der kan benyttes i undervisningen på relevante uddannelser.

Flere skal ud af volden

Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at hver 20. kvinde inden for et år har været udsat for mindst en form for partnervold. Tidligere undersøgelse har vurderet at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk og seksuel partnervold i Danmark. Hvis vi zoomer ind på den psykiske vold, viser en undersøgelse, at 4 % af alle kvinder og 1% af alle mænd inden for et år har været udsat for psykisk vold.

”Vold har store konsekvenser for det enkelte menneske. Og det har også store konsekvenser for de mange børn, der vokser op i en familie, hvor vold er en del af hverdagen. Vi ved også, at der desværre er en stor risiko for, at børnene tager volden med videre i deres voksen- og ungdomsliv. Vold avler vold, og vold går i arv. Derfor skal vi være bedre til at forhindre, at vold overhovedet opstår, og vi skal gøre en større indsats for at opspore vold så tidligt som muligt, så volden kan stoppes,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Viden om vold i familien skal ind i undervisningen af fagfolk

Mange kommuner er desværre ikke klædt ordentlig på til at håndtere sager om vold, viser undersøgelser. Som en leder af en børne- og familieafdeling fortæller: ”Det er tilfældigt, den støtte familien får, ud fra det kendskab medarbejderen har til vold.” Og det er netop den udfordring, antologien Vold i familien – viden for fagfolk skal bidrage til at løse.

”Vold i nære relationer er mere kompliceret, end mange af os tror. Ofte handler det om kærlighed, der over tid udvikler sig til kontrol, trusler og vold. For mange kan det være rigtig svært at erkende, at man er udsat for eller udøver vold, ligesom det kan være svært at række ud og bede om hjælp. Derfor er det helt afgørende, at fagpersoner er klædt ordentligt på til at opspore tegn på vold, så de kan vise, at der er alternativer til volden. Som det ser ud nu, lader vi det være op til tilfældigheder, hvilken hjælp den enkelte får, da hjælpen afhænger af den viden, fagpersonen har. Vores håb er, at antologien vil bidrage til at klæde alle fagpersoner på med viden om vold, forståelse af voldens dynamikker og mod til at stille de svære spørgsmål, så vi som samfund fremover kan handle langt tidligere, end tilfældet er i dag,” siger Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden Vold.

Fakta

Konklusioner fra undersøgelsen Partnervold – kommunernes indsats og praksis 2019:

  • Hovedparten af kommunerne har ikke et tydeligt beredskab, handlingsplaner, registrering eller uddannet personale, når det drejer sig om partnervoldssager
  • De tilbudte indsatser afspejler den lovgivningsmæssige forpligtelse om henvisning til krisecentre
  • Kommunerne får kendskab til partnervoldssager gennem krisecentre, borgerens eksisterende sag i kommunen, underretninger eller hvis en borger selv henvender sig. Få kommuner yder opsøgende rådgivning
  • Kommunerne er opmærksomme på partnervold, men har ikke konkrete vurderingsredskaber
  • Kommunernes fokus er på krisecentre, rådgivning og vejledning og på voldsudsatte kvinder
  • Flere bliver tilbudt en indsats i børne- og familieafdelingerne end i voksen- og socialafdelingerne

Læs hele resumeet

Af:

Timian Bille Bach Landgraff

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …