29. januar 2023

Kommuner skal opspore vold hos forældre til små børn

Under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. Det påvirker hele familien og kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Derfor har Mary Fonden taget initiativ til et nyt projekt, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres til at opspore vold, når de besøger familier i barnets første leveår.

Graviditet og familieforøgelse er en sårbar tid for mange kvinder og familier, men for nogle par kan det også betyde, at voldsomme konflikter eller vold eskalerer i forholdet. Det har store konsekvenser for hele familien og ikke mindst det lille barn.

Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et projekt, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres til at opspore voldsomme konflikter og vold ved at screene parret under deres rutinemæssige besøg det første år efter fødslen.

”Partnervold begrænser sig ikke til slag og blå mærker, derfor er det langtfra altid synligt, når forældre til små børn har konflikter i en grad, hvor det påvirker barnet. Derfor bliver vi nødt til at opspore i højere grad og så tidligt i barnets liv som muligt. Det er det, projektet handler om,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Projektet ’Sammen uden vold – Småbørnsforældre’ er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner. Gennem projektet udvikles en screeningsmodel specifikt til forældre med helt små børn, som sundhedsplejersker i de fem kommuner opkvalificeres til at bruge.

Opsporing og henvisning er essentielt

Mary Fonden og Dialog mod Vold har tidligere udviklet en screeningsmodel til gravide, som i dag bruges af jordemødre på Amager- og Hvidovre Hospital til at opspore vold allerede under graviditeten. Det er erfaringerne herfra og fra forskning, der viser, at screening betyder, at flere par opspores.

Det er samtidig vigtigt, at screeningen ikke står alene. Der skal være klare retningslinjer for videre henvisning både for akutte tilfælde og for par, som ønsker at modtage hjælp sammen. I projektet udvikles også et gruppeforløb, så parrene kan få hjælp i deres egen kommune.

”Jeg er glad for, at vi som del af dette projekt får styrket vores kompetencer og tidlige forebyggelse i forhold til partnervold og voldsomme konflikter i familier. Særligt værdifuldt er det, at vi også får skabt et kommunalt gruppetilbud til de familier, som ønsker at arbejde med deres relationer og konflikter. Vores fælles mål er jo, at færre børn skal opleve at vokse op i familier med partnervold mellem forældrene”, siger Marika Jensen, ledende sundhedsplejerske i Glostrup Kommune

Gruppeforløbet er målrettet begge forældre og fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene viden om vold. Formålet er at give forældrene redskaber til at forebygge eskalering af deres konflikter, og dermed fremme trivslen hos hele familien og ikke mindst det lille barn.

Vold kan have store konsekvenser

Når børn vokser op i familier med voldsomme konflikter eller vold kan det have konsekvenser resten af deres liv. Forskning viser, at børnene i højere grad er præget af mistrivsel, psykisk sygdom og klarer sig dårligere socialt og fagligt.

”Vi ved, at der er et vindue omkring graviditet og efter fødslen, hvor forældre er mere åbne over for at modtage hjælp. Det er det vindue, vi skal udnytte, for det er vigtigt, at vi sætter tidligt ind, så der er bedre mulighed for at give barnet en tryg begyndelse på livet”, siger direktør i Dialog mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen.

Projektet kører indtil 2025 i de fem pilotkommuner, hvor både screeningsmodellen og gruppeforløb evalueres løbende med henblik på efterfølgende at blive udbredt til kommuner i hele landet.

Af:

Nanna Lehrmann

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …