4. maj 2021

Elever dyster i artikler om mod

Temaet for Mediekonkurrencen 2021 er 'Mod forandrer verden'. Mary Fonden er igen i år afsender på konkurrencen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken.
Elever dyster i artikler om mod i Mediekonkurrencen 2021

Det kræver mod at forandre verden – ens egen verden og den verden, der omgiver os. Uanset om det er mod til at sige fra, hvis nogen bliver mobbet, eller hvis man kaster sig ind kampen for at redde klimaet.

“Mod forandrer verden” er temaet for Mediekonkurrencen for skoler 2021, som Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, Østifterne, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken står bag.

’Mod’ får os til at tænke på skelsættende, dristige handlinger udført af mennesker, der virker større og stærkere, end vi selv er. Men mod findes alle steder og i os alle.

I Østifterne har vi fokus på omtanke mennesker imellem. Omtanke forudsætter modet til at lære sig selv at kende, så man bedre kan rumme andre, og derfor ser vi et stort potentiale i den samtale, som Mediekonkurrencen skaber blandt børn og unge,” siger direktør i Østifterne Lars Suhr Olsen om baggrunden for den økonomiske støtte til konkurrencen.

Elever skal producere avis om mod

Mediekonkurrencen, der i 2021 finder sted for niende gang, skal fra uge 38-46 give elever i 6.-10. klasse landet over mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion med “Mod forandrer verden” som overordnet tema.

Eleverne deltager i konkurrencen ved at lave deres egen avis, der trykkes på rigtigt avispapir og sendes til klassen i 500 eksemplarer.

Med temaet ønsker vi at få eleverne til at reflektere over, hvad mod egentlig er, og hvordan det at gøre noget modigt kan forandre meget – både i det helt nære og i det store perspektiv. Det kan f.eks. kræve mod at sige fra, hvis nogen bliver mobbet eller holdt udenfor i klassen. Men gør man det, kan det gøre en kæmpe forskel – både for den, der bliver mobbet eller ekskluderet, men også for hele fællesskabet,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Mod i Danmark og ude i verden

Børn og unge vokser op under meget forskellige vilkår – både herhjemme men også udenfor Danmarks grænser. Derfor kan en modig handling vise sig i mange forskellige former.

I Mellemfolkeligt Samvirke møder vi hver dag børn og unge, der bokser med hverdagens store og små udfordringer – i Danmark og ude i verden. Herhjemme fortæller de unge om frygt for at turde være sig selv, om at sige fra over for diskrimination, om at kræve handling ift. klimakrisen. Udenfor Danmarks grænser sætter unge livet på spil for demokratiets skyld og for at sikre lige rettigheder. At kæmpe de store og små kampe i livet kræver mod. Vi håber, vi kan få eleverne til undersøge og skrive om det mod, der skal til for at turde stå op for sig selv og til at forandre den verden, man lever i – uanset hvor det er,” siger Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke

Elevernes eget mod

Når en klasse deltager i Mediekonkurrencen vil de komme til at fordybe sig i emnet gennem research og skriftlig fremstilling. De skal løse opgaven sammen, og vil derfor skulle tale med hinanden om emnet og selv reflektere over deres eget og andres mod.

Gennem forløbet vil eleverne forholde sig til andre, der har været modige, når de researcher og skriver deres artikler. Derigennem vil eleverne blive inspireret af deres mod – og måske finde ud af, at det ikke er så farligt at være modig og gøre noget, man selv er bange for. I sidste ende kan det journalistiske arbejde med emnet give dem en større nysgerrighed på at udfordre deres eget mod,” siger Louise Abildgaard Grøn, ansvarshavende chefredaktør og direktør for Børneavisen og Skole, JP/Politikens Hus.

Om ‘Mod forandrer verden’.

Hvem kan være med?

Alle 6.-10. klasser kan være med i konkurrencen – og det er gratis. Hver klasse laver deres egen avis. Aviserne trykkes på rigtigt avispapir i 500 eksemplarer, som efterfølgende sendes til klassen. Eleverne agerer nyhedsredaktion og står selv for at researche, skrive historier, tage billeder, læse korrektur og layoute deres avis.

Mediekonkurrencen retter sig mod dansk, engelsk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom samt familiekundskab.

Den trykte avis produceres i Newsdesk – JP/Politikens Hus’ didaktiske avisværktøj til skoleelever.

Vinderne kåres og præmieres i forskellige kategorier og aldersgrupper.

Tilmelding

Tilmelding på newsdesk.dk.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …