17. december 2013

Donation til voldsramte kvinder i Marokko

Marokko gennemgår i disse år en positiv udvikling i forhold til kvinders rettigheder. Trods det er vold mod kvinder fortsat et udbredt problem i landet, og ofte er kvinderne afhængige af juridisk hjælp, hvis deres rettigheder skal anerkendes. Efter et besøg i landet i september har Mary Fonden besluttet, at den årlige donation på 250.000 kr. skal gå til juridisk bistand til voldsramte kvinder på det marokkanske kvindekrisecenter Tilila i Casablanca.
H.K.H. i Marokko

H.K.H. Kronprinsessen og direktør Helle Østergaard besøgte i september i år bl.a. kvindekrisecentret Tilila under en rejse til Marokko. Rejsen havde til formål at give indsigt i et dansk-marokkansk samarbejde om at støtte voldsudsatte kvinder under ”Det Arabiske Initiativ” og dermed sætte fokus på vold mod kvinder og børn. Besøget gav et bevægende indblik i voldsudsatte marokkanske kvinders barske historie og den kompleksitet, der er forbundet med volden. I 2004 blev en ny familielov vedtaget i Marokko, hvilket betød en væsentlig forbedring af kvinders rettigheder, men implementeringen af loven møder stadig udfordringer.

”Det gjorde stort indtryk at opleve, hvor sårbar en situation de voldsramte kvinder og børn står i. Kvinderne har rettigheder på papiret, men de kender dem sjældent, og de kan ikke være sikre på, at de bliver anerkendt. Kvindernes vej ud af volden er derfor særdeles afhængig af, at de kan få en advokat til at føre deres sag ved en domstol. Under besøget blev det tydeligt for os, at kvindernes rettigheder er en central nøgle til et liv uden vold, og da opstod ideen om, at den årlige donation skulle gå til juridisk bistand til kvinderne på Tilila,” udtaler Kronprinsessen.

Tilila er et af godt 10 kvindekrisecentre i Marokko, hvis befolkning er fire-fem gange større end den danske. Til sammenligning er der flere end 40 kvindekrisecentre i Danmark. De marokkanske centre er privat drevet og kæmper med at få donationer til at dække deres omkostninger. På Tilila prioriteres den juridiske hjælp naturligt efter basale behov som kost og logi, og når ressourcerne er knappe, så er der meget begrænset adgang til juridisk støtte.

Med Mary Fondens donation på en kvart million kr. vil godt 75 kvinder kunne få deres sag for en domstol, og et større antal kvinder vil blive oplyst om deres rettigheder. Det er vores håb i Mary Fonden, at denne donation vil kunne støtte kvinderne og deres børn på vejen til et liv uden vold.

Mary Fondens årlige donation har tidligere ydet støtte til:
Fórum Mulher, Mozambique (250.000 kr.)
Orchid Project (50.000 kr.). ”Afrika Nu”-indsamlingen (200.000 kr.)
Maternity Worldwide, Etiopien (250.000 kr.)
Dansk Flygtningehjælp, Uganda (250.000 kr.)

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …