> English

Seneste nyt


29.10.2020

Ungepanel giver anbefalinger til at bekæmpe mistrivsel og ensomhed under corona

Hvordan kommer vi mistrivsel blandt unge i coronatiden til livs? Og hvordan kan vi modvirke, at alt for mange unge bliver ensomme, og at ensomheden bider sig fast? Mary Fonden har inviteret et panel af unge til at give deres besyv med i debatten om netop det. Panelet giver her konkrete anbefalinger til samfundet og andre unge.

Den stigende coronasmitte har sat fokus på unge. De unge har fået besked om at holde afstand og begrænse deres sociale kontakter. Samtidig peger flere undersøgelser på øget mistrivsel og ensomhed blandt unge.

I Mary Fonden vil vi gerne bidrage til, at unge også bliver hørt i debatten om, hvad vi kan gøre for at modvirke mistrivsel og ensomhed blandt unge i den kommende tid. Vi vil gerne høre unges perspektiver på, hvordan det er at være ung under corona, og hvad samfundet, forældre og andre kan gøre for at hjælpe. Men også hvad de selv kan gøre for at række ud til dem, der har det svært, og hvad de selv kan gøre for at undgå at blive ensomme og mistrives.

Derfor har vi nedsat et panel af 10 unge i alderen 18-24 år og samlet dem til et par workshops i løbet af oktober. Her satte de unge ord på deres egne oplevelser i tiden under corona – både de negative og de positive − og de kom frem til en række konkrete anbefalinger, som de præsenterede for H.K.H. Kronprinsessen.

I denne artikel har vi præsenteret de unges beskrivelser af oplevelser under corona og deres konkrete anbefalinger. 


Oplevelser af tiden under corona

Flere af de unge giver udtryk for, at tiden under særligt lockdown også havde positive sider. Tid til refleksion, fordybelse og kreativ udfoldelse er nogle af de ting, som nogle af panelets deltagere nævner. Tid til at dyrke sine helt tætte sociale relationer, herunder den nærmeste familie, bliver også nævnt som en positiv ting.

”Tiden under lockdown gav mig mulighed for refleksion og tid til at fordybe mig i nogle af de ting, jeg ikke normalt havde tid til”, Emma 22 år.

De unge i panelet er dog også meget klare i mælet om, at corona og de restriktioner, der har fulgt med, har negative konsekvenser. Unge, der står på kanten af fællesskaberne, kommer endnu længere ud og er i stor fare for at blive ensomme. Når de etablerede fællesskaber bliver aflyst eller begrænsede, har det stor betydning for de unges trivsel, og ensomheden boomer.  De unge nævner det også som et problem, at når man kun må være sammen med få, vil dem, der står yderst i venneflokken, risikere at ryge ud af de sociale aktiviteter og fællesskabet.

”Når man er en del af et større fællesskab, hvor man normalt mødes mange mennesker, og man lige pludselig skal mødes en begrænset gruppe af unge mennesker, er der nogen der bliver ladt udenfor”, Lasse 24 år.

De unge nævner det også som et problem, at ensomhed er et stort tabu blandt de unge. Og så er flere af de unge også trætte af retorikken om de unge. De ønsker sig, at der vises større forståelse for den svære situation, de er i.

”Forståelse er enormt vigtigt, for hvis du viser, at du også godt kan forstå de unges situation, så tror jeg, de unge vil lytte mere og tage ordene til sig. Vi får meget tit at vide, at det er de unge, der smitter, og det er jo også rigtigt. Men vi har også mistet en tid, vi aldrig får tilbage igen. Det er der ikke nogen politikere, der går ud og siger.” Mina 18 år, Mary Fondens Ungepanel


Ungepanelets anbefalinger

Ungepanelet er kommet med anbefalinger på forskellige niveauer. Både til samfundet og til andre unge. Nogle af anbefalingerne gælder særligt lige nu i en coronatid, andre handler om, hvordan vi bekæmper ensomhed, som også før var udbredt blandt alt for mange unge, og som coronatiden har forværret yderligere.

 

Anbefalinger til samfundet − om hvad der er vigtigt i en coronatid

 • Hold fællesskaberne åbne og tilgængelige. Og skab rammerne for fællesskaber, hvor de unge kan mødes forsvarligt og på de unges præmisser. Hvis vi som samfund virkelig vil gøre noget for de unge, skal vi bidrage til, at de unge kan mødes på en forsvarlig måde. Forbud virker ikke. De fællesskaber, der er målrettet udsatte unge eller unge, der føler sig ensomme, er de allervigtigste at holde åbne. Måske kan man udvikle værnemidler (f.eks. visir), der ikke er ubehagelige at bruge, sådan at man kan være fysisk sammen uden at risikere at smitte hinanden. Det er bedre end bare at lukke ned.
 • Som samfund skal vi vurdere, hvilke fællesskaber, det er nødvendigt at holde åbne, for at unge ikke kommer til at mistrives for meget. Vi bliver nødt til at have perspektiverne med i det. Hvis man lukker fællesskaberne ned, kan det have nogle konsekvenser. Vi kan komme til at tabe nogle af de unge, der er ”røget ud af fællesskaberne”. Vi kan risikere, at de havner i en langvarig ensomhed.
 • Det at forsamle sig/at være sammen må ikke pludselig være noget skamfuldt. Vi har brug for fællesskaberne, og det skal ikke blive forkert at gå til fodboldtræning eller mødes en lille flok fra klassen. Så længe retningslinjer holdes, må det ikke føles forkert at være social.
 • Anerkendelse fra samfundet/de voksne af de unges tab af  ”normale ungdomsmuligheder”. Hvis der kun er skældud, bliver man ligeglad. Det ville være godt, hvis nogle sagde: ”Vi forstår virkelig godt, at det her er træls. Godt I holder ud.”

Særligt i forhold til ensomhed 

 •  Vi skal bryde tabuet om ensomhed, og vi skal sikre, at information om hjælpetilbud kommer ud til dem, der har brug for det. Især i en periode som nu, hvor der er endnu mere brug for det. Man kan f.eks. finde kendte, der vil stå frem, og fortælle om deres ensomhed.
 •  Voksne omkring unge skal lære at kende tegnene på ensomhed, så de kan række ud til de unge, der har brug for det.


Anbefalinger til unge − om hvad der er vigtigt i en coronatid

 • Sociale medier er ikke altid dårlige. Når man er isoleret fysisk, kan de være en fordel. Onlinefællesskaber i det hele taget, kan være fint − det gælder f.eks. også online gaming, som man laver sammen med andre. Det kan ikke erstatte de fysiske møder. Men det kan være et godt alternativ, når fysiske møder ikke er mulige. Og det kan være en måde at fastholde de relationer, man har i forvejen.
 • Find nye input, og brug tiden til noget godt. Sommetider kan det at nyde sit eget selskab og få input på andre måder være en god ting. Brug naturen. Udfold dig kreativt. Find noget positivt i de muligheder, corona også tilbyder ift. at have tid til at fordybe dig, mærke roen og bliv klogere på dig selv og dine relationer.

Særligt i forhold til ensomhed 

 • Fortæl det til nogen, hvis du føler dig ensom. Det er vigtigt, at man får sat ord på sine følelser, og at man får talt om det, hvis man føler sig ensom. På den måde kan man også finde ud af, at man ikke er alene med de følelser.
 • Hvis du føler dig ensom, skal du også selv tage et initiativ. Andre kan hjælpe, men i sidste ende kræver det også noget af dig, hvis du vil ud af din ensomhed.
 • Vi skal huske at være opmærksomme på hinanden. Hvis man har ekstra overskud, så ræk hånden ud. Hverdagens helte er dem, der rækker ud til andre, der er ensomme. Vær en helt for en dag. Tage en kappe på, og invitér nogen indenfor i dit fællesskab.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.