29. oktober 2020

Ungepanel giver anbefalinger til at bekæmpe mistrivsel og ensomhed under corona

Hvordan kommer vi mistrivsel blandt unge i coronatiden til livs? Mary Fonden inviterede et panel af unge til at give deres besyv med i debatten. Panelet kom med konkrete anbefalinger til samfundet og andre unge.
Mary Fonden ungepanel

Den stigende coronasmitte har skabt et øget fokus på unge i Danmark. De har fået besked om at holde afstand og begrænse deres sociale kontakter, og samtidig peger flere undersøgelser på stigende mistrivsel og ensomhed i aldersgruppen.

Mary Fonden vil gerne bidrage til, at unge også bliver hørt i debatten om, hvad der skal til for at modvirke mistrivsel og ensomhed blandt unge i den kommende tid, altså at høre de unges perspektiver på, hvordan det er at være ung i en coronatid, herunder:

 • Hvad samfundet omkring kan gøre for at hjælpe dem?
 • Hvad de selv kan gøre for dem, der har det svært?
 • Hvad de selv kan gøre for at undgå at blive ensomme og mistrives?

Vi nedsatte derfor et panel af 10 unge i alderen 18-24 år og samlede dem til workshops i løbet af oktober. Her satte de unge ord på deres egne oplevelser i tiden under corona – både de negative og de positive − og kom frem til en række konkrete anbefalinger, som de præsenterede for H.K.H. Kronprinsessen.

I denne artikel har vi præsenteret de unges beskrivelser af oplevelser under corona og deres konkrete anbefalinger.

Oplevelser af tiden under corona

Flere af de unge giver udtryk for, at tiden under særligt lockdown også havde positive sider. Tid til refleksion, fordybelse og kreativ udfoldelse var nogle af de ting, som panelets deltagere nævnte. Tid til at dyrke sine helt tætte sociale relationer, herunder den nærmeste familie, bliver også nævnt som en positiv ting.

Tiden under lockdown gav mig mulighed for refleksion og tid til at fordybe mig i nogle af de ting, jeg ikke normalt havde tid til,

siger Emma, 22 år

De unge i panelet er dog også meget bevidste om, at corona og de restriktioner, der er fulgt med, har negative konsekvenser.

Unge, der står på kanten af fællesskaberne, kommer endnu længere ud og er i stor fare for at blive ensomme. Når de etablerede fællesskaber bliver aflyst eller begrænsede, har det stor betydning for de unges trivsel, og ensomheden boomer. De unge nævner det også som et problem, at når man kun må være sammen med få, vil dem, der står yderst i venneflokken, risikere at ryge ud af de sociale aktiviteter og fællesskabet.

Når man er en del af et større fællesskab, hvor man normalt mødes mange mennesker, og man lige pludselig skal mødes en begrænset gruppe af unge mennesker, er der nogen der bliver ladt udenfor,”

siger Lasse, 24 år

De unge nævner det også som et problem, at ensomhed er et stort tabu blandt de unge. Og så er flere af de unge også trætte af retorikken om de unge. De ønsker sig, at der vises større forståelse for den svære situation, de er i.

Forståelse er enormt vigtigt, for hvis du viser, at du også godt kan forstå de unges situation, så tror jeg, de unge vil lytte mere og tage ordene til sig. Vi får meget tit at vide, at det er de unge, der smitter, og det er jo også rigtigt. Men vi har også mistet en tid, vi aldrig får tilbage igen. Det er der ikke nogen politikere, der går ud og siger,”

siger Mina, 18 år

Ungepanelets anbefalinger

Ungepanelet er kommet med anbefalinger på forskellige niveauer. Både til samfundet og til andre unge. Nogle af anbefalingerne gælder særligt lige nu i en coronatid, andre handler om, hvordan vi bekæmper ensomhed, som også før var udbredt blandt alt for mange unge, og som coronatiden har forværret yderligere.

Anbefalinger til samfund

 • Hold fællesskaberne åbne og tilgængelige. Og skab rammerne for fællesskaber, hvor de unge kan mødes forsvarligt og på de unges præmisser. Hvis vi som samfund virkelig vil gøre noget for de unge, skal vi bidrage til, at de unge kan mødes på en forsvarlig måde. Forbud virker ikke. De fællesskaber, der er målrettet udsatte unge eller unge, der føler sig ensomme, er de allervigtigste at holde åbne. Måske kan man udvikle værnemidler (fx visir), der ikke er ubehagelige at bruge, sådan at man kan være fysisk sammen uden at risikere at smitte hinanden. Det er bedre end bare at lukke ned
 • Som samfund skal vi vurdere, hvilke fællesskaber, det er nødvendigt at holde åbne, for at unge ikke kommer til at mistrives for meget. Vi bliver nødt til at have perspektiverne med i det. Hvis man lukker fællesskaberne ned, kan det have nogle konsekvenser. Vi kan komme til at tabe nogle af de unge, der er ”røget ud af fællesskaberne”. Vi kan risikere, at de havner i en langvarig ensomhed
 • Det at forsamle sig/at være sammen må ikke pludselig være noget skamfuldt. Vi har brug for fællesskaberne, og det skal ikke blive forkert at gå til fodboldtræning eller mødes en lille flok fra klassen. Så længe retningslinjer holdes, må det ikke føles forkert at være social
 • Anerkendelse fra samfundet/de voksne af de unges tab af ”normale ungdomsmuligheder”. Hvis der kun er skældud, bliver man ligeglad. Det ville være godt, hvis nogle sagde: ”Vi forstår virkelig godt, at det her er træls. Godt I holder ud.”

Særligt i forhold til ensomhed

 • Vi skal bryde tabuet om ensomhed, og vi skal sikre, at information om hjælpetilbud kommer ud til dem, der har brug for det. Især i en periode som nu, hvor der er endnu mere brug for det. Man kan fx finde kendte, der vil stå frem, og fortælle om deres ensomhed
 • Voksne omkring unge skal lære at kende tegnene på ensomhed, så de kan række ud til de unge, der har brug for det

Anbefalinger til unge

 • Sociale medier er ikke altid dårlige. Når man er isoleret fysisk, kan de være en fordel. Onlinefællesskaber i det hele taget, kan være fint − det gælder fx også online gaming, som man laver sammen med andre. Det kan ikke erstatte de fysiske møder. Men det kan være et godt alternativ, når fysiske møder ikke er mulige. Og det kan være en måde at fastholde de relationer, man har i forvejen
 • Find nye input, og brug tiden til noget godt. Sommetider kan det at nyde sit eget selskab og få input på andre måder være en god ting. Brug naturen. Udfold dig kreativt. Find noget positivt i de muligheder, corona også tilbyder ift. at have tid til at fordybe dig, mærke roen og bliv klogere på dig selv og dine relationer

Særligt i forhold til ensomhed

 • Fortæl det til nogen, hvis du føler dig ensom. Det er vigtigt, at man får sat ord på sine følelser, og at man får talt om det, hvis man føler sig ensom. På den måde kan man også finde ud af, at man ikke er alene med de følelser
 • Hvis du føler dig ensom, skal du også selv tage et initiativ. Andre kan hjælpe, men i sidste ende kræver det også noget af dig, hvis du vil ud af din ensomhed.
 • Vi skal huske at være opmærksomme på hinanden. Hvis man har ekstra overskud, så ræk hånden ud. Hverdagens helte er dem, der rækker ud til andre, der er ensomme. Vær en helt for en dag. Tag en kappe på, og invitér nogen indenfor i dit fællesskab

Af:

Nanna Lehrmann

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …