> English

Seneste nyt


24.06.2021

Tabuet om ensomhed blandt unge skal brydes gennem viden og refleksion

Mary Fonden og Røde Kors udgiver i samarbejde med Forlaget Columbus undervisningsmateriale målrettet gymnasieelever. Materialet skal give de unge viden og bidrage til at bryde tabuet om ensomhed.


Ensomhed blandt danskerne er et stort og stigende problem. Og under coronakrisen har udfordringen kun vokset sig større og mere massiv.
De unge er den gruppe, hvor flest føler sig ensomme. De nyeste tal fra før coronakrisen viser, at hver 8. unge i alderen 16 til 29 år følte sig svært ensomme. Det svarer til over tre unge i en gymnasieklasse. Hvordan tallet præcis ser ud nu, er der ikke tal på – men nedlukningerne gennem de seneste 15 måneder har formentlig ikke mindsket problemet.    

For at nå de unge har Mary Fonden og Røde Kors i samarbejde med forlaget Columbus derfor valgt at udvikle et nyt undervisningstilbud i form af en ibog om ensomhed målrettet gymnasieelever. Igennem materialet får de unge indgående kendskab til, hvad ensomhed er som samfundsfænomen, og hvad det har af konsekvenser for den enkelte. 

” Vi tror på, at vi med materialet kan give de unge den nødvendige viden om ensomhed i en setting, hvor de får mulighed for at fordybe sig i emnet og gå i dialog med hinanden om det. Som vi ser det, er viden og refleksion et vigtigt skridt til forståelse og derefter forandring”, siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Materialet lægger op til, at de unge skal se på, hvad ensomhed koster på samfundsniveau. De skal også diskutere, om politikerne har et ansvar for problemet, og hvordan forskellige sektorer spiller ind. Og de skal dykke ned i, hvordan ensomhed spiller sammen med den generelle samfundsudvikling. 

Målet med materialet er, at de unge hjælpes til at sætte ord og begreber på den følelse, de formentlig alle har oplevet fra tid til anden. Men også forstå, at ensomheden er et problem, som kan have alvorlige konsekvenser, hvis den varer ved i længere tid. I sidste ende er målet at de unge, gennem fælles dialog og refleksion, får et mere naturligt forhold til at tale højt om ensomheden og dermed også bliver bedre i stand til at række ud til hinanden.

Ibogen 'Ensomhed og Fællesskab' er målrettet samfundsfag ppå alle niveuer og kan hentes gratis her. 

Fakta
• iBogen er skrevet af Lene Vendelbo og Morten Hasselbach, der tidligere har skrevet flere undervisningsmaterialer
• iBogen er blevet til samarbejde med Mary Fonden, Røde Kors og Forlaget Columbus
• 'Ensomhed og Fællesskab' er gratis at anvende
• 'Ensomhed og Fællesskab' er udkommet på Forlaget Columbus
• Foruden brugen af bogen i den samfundsfaglige undervisning lægger den også op til et samarbejde med flere fag, herunder bl.a. psykologi og matematik

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.