24. juni 2021

Tabuet om ensomhed blandt unge skal brydes gennem viden og refleksion

Mary Fonden og Røde Kors udgiver i samarbejde med Forlaget Columbus undervisningsmateriale målrettet gymnasieelever. Materialet skal give de unge viden og bidrage til at bryde tabuet om ensomhed.
Ensomhed blandt unge

Ensomhed blandt danskerne er et stort og stigende problem. Og under coronakrisen har udfordringen kun vokset sig større og mere massiv.

De unge er den gruppe, hvor flest føler sig ensomme. De nyeste tal fra før coronakrisen viser, at hver 8. unge i alderen 16 til 29 år følte sig svært ensomme. Det svarer til over tre unge i en gymnasieklasse. Hvordan tallet præcis ser ud nu, er der ikke tal på – men nedlukningerne gennem de seneste 15 måneder har formentlig ikke mindsket problemet.

For at nå de unge har Mary Fonden og Røde Kors i samarbejde med forlaget Columbus derfor valgt at udvikle et nyt undervisningstilbud i form af en ibog om ensomhed målrettet gymnasieelever. Igennem materialet får de unge indgående kendskab til, hvad ensomhed er som samfundsfænomen, og hvad det har af konsekvenser for den enkelte.

” Vi tror på, at vi med materialet kan give de unge den nødvendige viden om ensomhed i en setting, hvor de får mulighed for at fordybe sig i emnet og gå i dialog med hinanden om det. Som vi ser det, er viden og refleksion et vigtigt skridt til forståelse og derefter forandring,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Materialet lægger op til, at de unge skal se på, hvad ensomhed koster på samfundsniveau. De skal også diskutere, om politikerne har et ansvar for problemet, og hvordan forskellige sektorer spiller ind. Og de skal dykke ned i, hvordan ensomhed spiller sammen med den generelle samfundsudvikling.

Målet med materialet er, at de unge hjælpes til at sætte ord og begreber på den følelse, de formentlig alle har oplevet fra tid til anden. Men også forstå, at ensomheden er et problem, som kan have alvorlige konsekvenser, hvis den varer ved i længere tid. I sidste ende er målet at de unge, gennem fælles dialog og refleksion, får et mere naturligt forhold til at tale højt om ensomheden og dermed også bliver bedre i stand til at række ud til hinanden.

Ibogen ‘Ensomhed og Fællesskab’ er målrettet samfundsfag på alle niveauer og kan hentes gratis her. 

Fakta om iBogen

  • iBogen er skrevet af Lene Vendelbo og Morten Hasselbach, der tidligere har skrevet flere undervisningsmaterialer
  • iBogen er blevet til samarbejde med Mary Fonden, Røde Kors og Forlaget Columbus
  • ‘Ensomhed og Fællesskab’ er gratis at anvende
  • ‘Ensomhed og Fællesskab’ er udkommet på Forlaget Columbus
  • Foruden brugen af bogen i den samfundsfaglige undervisning lægger den også op til et samarbejde med flere fag, herunder bl.a. psykologi og matematik

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …