> English

Mary Fondens særlige donation skal hjælpe udsatte familier gennem julen

Mary Fonden giver i år sin særlige donation til Dansk Folkehjælp, der hvert år deler julehjælp ud til enlige forsørgere og deres børn. På grund af corona har Dansk Folkehjælp i år fået flere ansøgere til julehjælp end nogensinde.

Hvert år uddeler H.K.H. Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en organisation, som hjælper mennesker, der står i en udsat position. I år har Kronprinsessen valgt, at den særlige årlige donation skal gå til Dansk Folkehjælps julehjælp til enlige forsørgere. Med donationen på 300.000 kr. kan Dansk Folkehjælp hjælpe 230 enlige forsørgere og deres børn med at komme bedre igennem julen. Rekordmange enlige forsørgere har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp i år, hvoraf mange fortæller, at corona-krisen har forværret deres økonomiske situation. 

”Julen er børnenes fest, siger vi. Men for nogle familier i Danmark kan julen være en svær tid. Og det ser ud til, at der i år - grundet corona-krisen - er endnu flere børnefamilier end normalt, der har brug for en håndsrækning. I Mary Fonden vil vi gerne støtte Dansk Folkehjælps arbejde med at hjælpe udsatte familier bedre gennem julen”, siger Kronprinsessen.

I Dansk Folkehjælp er man glade for, at Kronprinsessen har valgt at bakke op om deres arbejde her i julen og for donationen fra Mary Fonden:

” Vi havde håbet at se et fald i ansøgninger til julehjælp i år. Men det er desværre ikke sket. Flere ansøgere er kommet til, og mange af dem fortæller, at deres økonomiske situation er blevet forværret på grund af corona, og en del har mistet deres job på den baggrund. Vi er meget glade for donationen fra Mary Fonden. Det er en stor håndsrækning og en gestus, vi er meget taknemmelige for. Med hjælpen kan mindst 450 flere børn få en bedre jul”, siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Om Dansk Folkehjælp og julehjælpen
Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet. Et af Dansk Folkehjælps formål er at uddele Julehjælp til de fattigste og mest udsatte børnefamilier i Danmark. 15.069 børnefamilier har i år søgt om økonomisk hjælp til at klare julen hos Dansk Folkehjælp. 87,5 % af ansøgerne angiver, at krisen yderligere har forværret deres økonomiske situation, mens 4,6 % er blevet arbejdsløse på grund af krisen.

Om Mary Fondens særlige donation
Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en organisation, som harmonerer med fondens formål om at bekæmpe social isolation. Mary Fonden identificerer, udvikler og driver projekter i samarbejde med relevante eksperter, organisationer, fonde og virksomheder inden for fondens overordnede formål om at bekæmpe social isolation.

Mary Fondens særlige donation er tidligere gået til bl.a.

  • UNALA, der arbejder med reproduktiv sundhed blandt unge i Indonesien (50.000 USD)
  • Krisecenter for kvinder i Kabul (50.000 USD)
  • Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar (250.000 kr.)
  • Dansk Flygtningehjælps arbejde i nærområderne (250.000 kr.)
  • Women Deliver-stipendiater til 14 unge ledere (250.000 kr.)
  • Brothers For Life, Sydafrika (250.000 kr.)
  • Fórum Mulher, Mozambique (250.000 kr.)
  • Orchid Project (50.000 kr.). ”Afrika Nu”-indsamlingen (200.000 kr.)
  • Maternity Worldwide, Etiopien (250.000 kr.)
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.