31. marts 2015

Bestil Netwerk til jeres gymnasium

Det kan være utrygt at starte på en ny uddannelse, og nogle elever kan i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse føle sig meget ensomme. I Netwerk forebygger vi ensomhed ved at arbejde målrettet med trivsel og et stærkt fællesskab for alle.
Ensomhed blandt unge

Lige nu kan I bestille Netwerk til skoleåret 2015/2016. På den måde får jeres nye 1. g’ere en tryg start på deres ungdomsuddannelse.

Netwerk handler om at forebygge ensomhed på ungdomsuddannelserne ved at styrke fællesskabet og klassekulturen.

6 % af alle gymnasieelever føler sig ofte eller altid ensomme, og ifølge Mary Fondens Unge Tænketank frygter mere end 60% af de unge at blive ensomme. De unge er i stigende grad optaget af at høre til, og ensomheden kan da også have store både sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Hvis ensomheden bider sig fast og bliver vedvarende, kan den stå i vejen for basale sociale kompetencer som fx at indgå i en samtale med andre mennesker. Og den langvarige ensomhed stresser os i en sådan grad, at den er lige så farlig som at ryge 15 cigaretter eller mere om dagen.

Ventilen og Mary Fonden satte i august 2012 pilotfasen af Netwerk i gang – siden er projektet blevet udviklet løbende ud fra elever og læreres tilbagemeldinger. Siden etableringen har mere end 500 klasser og 14.000 elever fået en tryg start på gymnasiet bl.a via klassediskussioner og makkerskabsgrupper, der kører allerede fra studiestart. Alle lærere, der underviser i Netwerk, kommer på et heldagskursus, hvor de bl.a. undervises i, hvordan man opdager de elever, der mistrives, og hvordan man kontakter dem.

”Sammenhold er, at alle er åbne over for hinanden, og at der ikke er blevet dannet grupper. Alle kan tale med hinanden, og fra mit synspunkt er der ingen, der i den forstand bliver holdt udenfor takket være projekt Netwerk. Projekt Netwerk har også givet mig en forståelse for, at man ikke er alene om at have de følelser, som man gennemgår i teenagealderen, bl.a. ensomhed.”

Uddrag fra 1.g.-elevs stiløvelse i projekt Netwerk

Bestil Netwerk her

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder