Mission og vision

Hjem / Årsberetning 2023 / Mission og vision

Mission og vision

I Mary Fonden kæmper vi for et samfund, hvor alle oplever, at de hører til ud fra grundtanken om, at mennesker har brug for mennesker.

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt afgørende for os alle sammen. Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt. Alligevel oplever alt for mange mennesker at stå alene.

Mary Fondens formål er derfor at virke til gavn for mennesker, der oplever at stå udenfor fællesskaberne. Fonden skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab. Samtidig har fonden til formål at fremme tolerancen overfor forskellighed og skabe håb.

Det gør vi ved at udvikle og udbrede initiativer, der støtter de mange på kanten af fællesskabet til at blive i eller træde ind i fællesskabet. Vi fremmer viden, nedbryder tabuer og skaber opmærksomhed om både de problemstillinger, vi arbejder med og mulige løsninger.

Læs mere om Mary Fondens formål og metode.