H.M. Dronningens forord

Mary Fonden blev stiftet med en ambition om at arbejde for et samfund, hvor alle oplever at høre til. Ud fra grundtanken om, at mennesker har brug for mennesker.  Den vision er stadig ledestjernen for alt, hvad vi foretager os. Og det vi, sammen med alle vores partnere, arbejder for hver dag.

Vores vision har ikke ændret sig. Men siden tronskiftet har jeg fået en anden rolle, og Mary Fonden har også fået et nyt navn. Vi er nu Mary Fonden – H.M. Dronning Marys Fond. Vores ambition, arbejde og mit engagement i Mary Fonden kommer til at forsætte som hidtil og med det samme ønske om at bidrage til, at flere mennesker oplever at høre til.

Siden har vi været igennem en udvikling i vores samfund, hvor den vision kun er blevet mere relevant. Særligt når det kommer til vores børn og unge. Alt for mange mistrives. Alt for mange oplever ensomhed. Og alt for mange udsættes stadig for mobning.

Der er dog ingen tvivl om, at udfordringerne i dag bliver taget alvorligt. Uanset hvem vi taler med i Mary Fonden, oplever vi, at netop børn og unges trivsel og livskvalitet ligger mange på sinde. 

I Mary Fonden er vi optaget af at forstå og finde svar. Hvorfor er der flere unge, der oplever mistrivsel og ensomhed? Hvordan påvirker sammenligningskulturen blandt børn og unge deres trivsel og velbefindende? Hvorfor er der flere børn, der oplever mobning end for bare få år siden? Og ikke mindst – hvad skal der til for at ændre det og skabe bedre rammer for, at flere børn og unge har det godt?

I det forgangne år har vi derfor bl.a. offentliggjort en stor undersøgelse om unges fællesskaber i samarbejde med Center for Ungdomsforskning. Undersøgelsen peger på, at unges fællesskaber både kan være positive og kilde til trivsel, men de kan også være det modsatte. Med undersøgelsen får vi en indsigt, der kan hjælpe alle voksne omkring de unge til bedre at kunne understøtte de positive inkluderende fællesskaber, der er så nødvendige for, at de unge kan komme til at trives.

Indsigt og forståelse er det første skridt til forandring – men det er selvfølgelig ikke nok. Der er også brug for handling. Det vil vi gerne bidrage med. Kernen i vores arbejde er vores projekter, hvor vi sammen med gode partnere forsøger at finde nye veje til at løse de udfordringer, vi står overfor.  I 2023 søsatte vi bl.a. et nyt stort program Lift – målrettet ensomme unge, og vi fortsatte med at udrulle trivsels- og antimobbeprogrammet Skolestyrken og alle vores andre projekter målrettet børn og unge.

Vi har en stor opgave foran os. Vi kan umuligt klare den alene. Og heldigvis er der mange gode kræfter, der ønsker at skabe positive forandringer.

I Mary Fonden er vores håb, at vi i det kommende år fortsætter med at skabe de betingelser og løsninger, der skal til, for at vi kan få vendt den negative udvikling – og at vi måske i endnu højere grad kan samarbejde på tværs for at få det til at lykkes.

Børn og unge er vores fremtid. De fortjener gode værdige børne- og ungdomsliv. Og de fortjener de bedste forudsætninger for at kunne udvikle sig og gro på rejsen til voksenlivet.

Direktør Helle Østergaards forord

Mary Fonden har snart eksisteret i 17 år. Man kunne måske tænke, at årene så efterhånden kan være svære at skelne fra hinanden. Men det har været 17 meget forskellige år. Hvert år har sine fokusområder, særlige temaer og nedslag.

2023 har udmærket sig ved, at vi har lanceret ikke bare ét, men to nye projekter.

I januar kunne vi offentliggøre et nyt ambitiøst program Lift- målrettet ensomme unge. Bag programmet står en bred aktørkreds, der deler ambitionen om at få brudt med en tendens, hvor vi desværre ser alt for mange unge opleve alvorlig ensomhed. Med Lift forsøger vi i fællesskab at gå helhedsorienteret til værks. Vi vil finde de unge, der oplever ensomhed, og som alt for ofte går under radaren. Vi vil give dem et skræddersyet tilbud, og vi vil hjælpe dem ud i varige fællesskaber. Her et år efter er projektet for alvor kommet i gang, og vi glæder os til inden længe at dele de første resultater.

Kort efter lancerede vi projektet Sammen uden vold – Småbørnsforældre, der har til formål at opspore vold i familier med små børn og tilbyde dem hjælp. Ambitionen med projektet er at bidrage til, at færre børn skal vokse op i familier med vold. Også dette projekt er blevet til virkelighed igennem et bredt samarbejde.

Begge projekter rummer noget helt essentielt for den måde, vi går til vores arbejde i Mary Fonden. Nemlig at de udfordringer, vi arbejder med, ikke kan løses med enkle greb eller af enkelte aktører. Vi må og skal tænke sammen og turde gå nye veje sammen for at finde nye løsninger.

2023 har også været et år, hvor vi har brugt vores ståsted og vores stemme til at undersøge og sætte spot på de svære problemstillinger, vi arbejder med. Vores tilgang i Mary Fonden er, at vi skal turde kigge dybt for at forstå, og vi skal turde tale højt om det, der er svært.

Derfor har vi bl.a. sat spot på trivsel i ungdomsfællesskaber med en ny omfattende kvalitativ analyse og inviteret til en åben samtale om ensomhedens mange ansigter med en stor konference. Vi har også fortalt om vores syn på mobning ude i verden, hvor vores tilgang for nogen er ny og anderledes, men som også har vakt både nysgerrighed og begejstring.

Vi begynder 2024 et lidt andet sted end sidste år. Vi er nu Mary Fonden – H.M. Dronning Marys Fond. Ud over det nye navn fortsætter vi dog som hidtil. Med den samme formand, samme fokusområder og med det samme formål om at bekæmpe social isolation.