Go to English version

Aktuelt


26.04.2017

Forårets LæseLeg-kurser

Vær med til at øge børns trivsel og evne til at indgå i fællesskabet. Tag på et af forårets LæseLeg-kurser i Herning eller Roskilde. 

Tag på kursus i, hvordan du styrker sprogsvage børns kommunikative evner og giver dem mod til at åbne sig og bruge sproget i det daglige. 
 
LæseLegs sprogvejleder Jette Løntoft, som har arbejdet med børns sprogtilegnelse de sidste 30 år, uddyber metoden dialogisk læsning og kommer ind på bl.a. praksisproblemer, rollen som ressourceperson på sprogområdet og kulturen i institutionen. Alt sammen med udgangspunkt i deltagernes erfaringer. 
 
Forårets LæseLeg-kurser finder du i:
  • Herning på Hotel Eyde den 6. april
  • Roskilde på UCSJ Campus Roskilde den 26. april
Kurset varer fra 8.00-13.00, og prisen er 400 kroner eksklusiv moms. En let frokost samt kaffe og te er inkluderet. Læs mere om indhold på LæseLegs hjemmeside og tilmeld dig her.
 
Kurset er målrettet pædagogisk personale i vuggestue, dagpleje og børnehave, og det henvender sig til både nybegyndere og erfarne LæseLeg-brugere. 
 
Mere om LæseLeg
LæseLeg er et konkret pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning. Gennem den dialogiske læsning og leg øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes. Samtidig får børnene appetit på ord og bøger, og de bliver bedre til at udtrykke sig med deres egne ord. Læs mere på læseleg.dk.
 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel