Vibeke Koushede

Vibeke Koushede er professor og institutleder ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Vibekes forskning omfatter primært mental sundhed og sundhedsfremme. Hun er bl.a. initiativtager til ABC for mental sundhed, et større tværfagligt og tværsektorielt partnerskab. Vibeke Koushede er oprindeligt uddannet jordemoder fra Brighton University i England.