Mary Fondens
Årsberetning
2022

Forord af H.K.H. Kronprinsessen og direktør Helle Østergaard

Grundtanken i Mary Fondens virke er, at mennesker har brug for mennesker. Og noget af det stærkeste, vi mennesker kan give hinanden, er en udstrakt hånd, vise hinanden tillid, eller på andre måder være der for hinanden.

2022 blev et år, hvor vi på mange måder blev bekræftet i netop det.

Mission og vision

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt afgørende for os alle sammen.

Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt.

Virksomhed

Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue.

Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, blandt andet ved at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter.

Aktiviteter i 2022

I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation, og vi har udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af hvilke livsomstændigheder, der kan være direkte medvirkende til social isolation, og hvor det er muligt for Mary Fonden at bidrage til at forebygge og modvirke social isolation.

Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, analyser og kommunikationsindsatser, er primært placeret inden for de tre områder. Derudover bidrager og deltager vi i aktiviteter, der på andre måder er med til at øge viden og skabe opmærksomhed omkring vores overordnede formål.

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2022 realiseret et resultat før uddelinger på kr. -5,2 mio.

Underskuddet hidrører primært fra et samlet afkast af investeringer på kr. -22,2 mio., der er omkostningsført i resultatopgørelsen samt donationer fra bidragsydere på kr. 17 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen.