Opsummering

Hjem / Årsberetning 2021 / Opsummering

Opsummering

Ovenpå 2020, der var et meget anderledes år, blev 2021 et mere normalt år i Mary Fonden. Vi har kunnet fortsætte vores projekter, vi har sat nye projekter i gang, udviklet ny viden og brugt vores stemme til at forsøge at bryde tabuer og skabe håb.

Inden for vores indsatsområde Mobning og Trivsel har vi sammen med Red Barnet og Børns Vilkår fået skub i Alliancen mod mobnings store indsats: Skolestyrken, der er et helhedsorienteret skoletrivselsprogram, der involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning. Udrulningen blev desværre forsinket på grund af hjemsendelser og skoler, der har haft rigeligt at gøre med at skulle planlægge hjemmeundervisning, test og restriktioner. Men i 2021 kom programmet ud at leve, og 18 skoler har nu implementeret Skolestyrkens fulde program. I det kommende år skal endnu flere skoler i gang med programmet, og vi skal i gang med evaluere på effekten. 2021 blev også året hvor vi i samarbejde med DBU og med ambassadørerne Kasper Schmeichel og Pernille Haarder fik lanceret Antibulli Fodbold, der skal bekæmpe mobning og skabe trivsel i børnefodbolden.

Inden for indsatsområdet Vold i Hjemmet gik projektet Sammen uden vold, der er en del af det store forandringsprojekt ”En god start på familielivet”, ind i sin næste fase. Siden 2020 har vi sammen med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne udviklet en indsat, der skal sikre, at gravide par, der lever med vold og voldelige konflikter, bliver opsporet, og at de får den nødvendige hjælp til at komme videre til et liv uden vold. Og vi kan nu se, at redskabet virker. Vi finder 1-3 par om ugen, der ikke blev fundet før. Når parret tidligt får den nødvendige støtte, hjælper vi ikke bare dem, men også det ufødte barn til en bedre start på livet. Derfor er vi nu i gang med at se på, hvordan vi kan overføre de gode erfaringer til andre faggrupper. Vi skal klæde flere fagpersoner på til at kunne opdage og håndtere partnervold blandt gravide og par med børn – så endnu flere kan vokse op i et liv uden vold.

Vores tredje indsatsområde – Ensomhed – er under og efter coronakrisen blevet mere aktuelt end nogensinde før. Flere føler sig ensomme, og de unge er blandt de hårdest ramte. Derfor er vi gået i gang med at udvikle et nyt projekt, som blandt andet indeholder systematisk opsporing af ensomhed blandt unge.

Udviklingen af det nye program bygger blandt andet på et internationalt litteraturstudie, som DEFACTUM har udarbejdet for Mary Fonden, Realdania og Lauritzen Fonden. Studiet gav desværre ikke et klart og entydigt svar på, hvad der er det allerbedste at gøre, men det viser, at det virker at gøre noget, og at det virker at gøre flere forskellige ting på samme tid. Det er f.eks. en god idé både at hjælpe ensomme ind i et netværk samtidig med, at man tilbyder individuel psykologisk hjælp. I 2021 har vi også sammen med Røde Kors udviklet et undervisningsmateriale om ensomhed målrettet gymnasieelever

Sideløbende med vores projekter har vi brugt vores stemme til at sætte spot på vores tre indsatsområder. Vi har også udgivet analyser, der bidrager med ny viden om ensomhed, vold i hjemmet samt mobning og trivsel. Vi har blandt andet gennemført en ny stor analyse om danskernes parathed til at handle, når de er vidne til vold. Undersøgelsen danner grundlag for en kampagne og et digitalt redskab målrettet vidner til partnervold, som vil blive lanceret i 2022.

Siden Mary Fonden blev etableret i 2007, har vi været involveret i mange forskellige projekter. Flere af projekterne lever videre uden Mary Fondens direkte involvering. Det gælder f.eks. Kærlig Talt, der er et undervisningsforløb for unge med fokus på at respektere egne og andres følelser.