Mary Fondens
Årsberetning
2021

Forord af H.K.H. Kronprinsessen og direktør Helle Østergaard

Ligesom året før blev 2021 et specielt år. Året startede med nedlukning og mange restriktioner – og sluttede desværre også med høje smittetal, restriktioner og skolehjemsendelser.

Men modsat 2020 blev 2021 alligevel et mere normalt år. Også for os i Mary Fonden. Vi har kunnet fortsætte vores projekter, vi har sat nye projekter i gang, udviklet ny viden og brugt vores stemme til at forsøge at bryde tabuer og skabe håb.

Mission og vision

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt afgørende for os alle sammen.

Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt.

Virksomhed

Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue.

Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, blandt andet ved at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter.

Aktiviteter i 2021

I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation, og vi har udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af hvilke livsomstændigheder, der kan være direkte medvirkende til social isolation, og hvor det er muligt for Mary Fonden at bidrage til at forebygge og modvirke social isolation.

Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, analyser og kommunikationsindsatser, er primært placeret inden for de tre områder. Derudover bidrager og deltager vi i aktiviteter, der på andre måder er med til at øge viden og skabe opmærksomhed omkring vores overordnede formål.

Økonomi

Mary Fonden har i regnskabsåret 2021 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 27,4 mio., som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 17,4 mio. samt et samlet afkast af investeringer på DKK 9,9 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen.

Der er i regnskabsåret desuden modtaget donationer på DKK 2 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.