> English

OM MARY FONDEN

I Mary Fonden kæmper vi for et samfund, hvor alle oplever, at de hører til.

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret er helt afgørende for os alle sammen.

Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres socialt. Alligevel oplever alt for mange mennesker at stå alene.

I Mary Fonden kæmper vi derfor for at bidrage til et samfund, hvor alle oplever at høre til. Det gør vi ved at udvikle og udbrede initiativer, der støtter de mange på kanten af fællesskabet til at blive i eller træde ind i fællesskabet. Vi fremmer viden, nedbryder tabuer og skaber opmærksomhed om både de problemstillinger, vi arbejder med og mulige løsninger.

Det er vores mål at skabe håb og bedre liv for dem, der står alene, og større forståelse og tolerance blandt dem, der udgør fællesskaber. Ultimativt for at øge antallet af mennesker, der oplever at høre til.

Social isolation kan bekæmpes fra mange kanter, vi har valgt at gøre det gennem foreløbig tre indsatsområder; Mobning & Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.

De tre områder er udvalgt ud fra en omfattende analyse af årsager til og konsekvenser af social isolation; mistrivsel og mobning kan isolere et barn, vold i hjemmet resulterer ofte i social isolation, fordi den voldsudsatte isolerer sig på grund af skam og tvang, ensomhed og social isolation overlapper, når savnet efter nære relationer skyldes mangel på kontakt. Fælles for de tre områder er, at de ofte optræder sammen med social isolation, at vi mangler viden om, hvordan de bedst forebygges og afhjælpes, og at de er svære at tale om. Endelig er de udvalgt ud fra en vurdering af, hvor Mary Fonden kan gøre mest nytte.

Mary Fonden har eksisteret siden 2007 og har i den tid udviklet mange projekter, der på forskellige måder forebygger og afhjælper de problemstillinger, vi arbejder med. Og vi har bidraget til at skabe større viden indenfor de områder, vi arbejder med.

Inden for arbejdet med mobning og trivsel har vi bidraget til, at fagfolk i dag har flyttet deres forståelse for, hvad mobning er, og hvorfor det er så vigtigt at arbejde med fællesskabets dynamikker. I dag er Mary Fondens projekt Fri for Mobberi ude i 40 % af vuggestuer, 60 % af børnehaver og 45 % af skoler og SFO'er i Danmark.

Indenfor området ensomhed har vi bl.a. været med til at understøtte et fælles vidensgrundlag for at tale om ensomhed, sådan at man i dag jævnligt kan måle ensomheden på landsplan og følge udviklingen.

Indenfor temaet vold har vi siden 2008 uddelt mere end 28.000 rygsække til børn, der er på krisecenter med deres mor, og vi har bidraget til, at voldsramte kvinder i dag kan få økonomisk rådgivning igennem projektet Råd til livet, der i dag kører videre uden os.

Vi har særligt gode forudsætninger for at skabe succesfulde partnerskaber, fordi vi anses som en neutral aktør, der frem for at konkurrere har fokus på samskabelse. Vi prioriterer at indsamle ny viden løbende for at kunne forstå og siden forandre, og vi måler konsekvent på virkningen af vores aktiviteter for hele tiden at kunne tilpasse og forbedre vores arbejde ud fra data.

Alle har ret til at høre til. Alle har behov for at høre til. Mary Fonden er sat i verden for at forsvare den ret og støtte op om det behov.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.