26. februar 2014

Voksne kan også være ensomme

Mary Fonden udgiver i dag forskningsrapporten ”Ensom midt i livet”, hvor 20 interviewpersoner i alderen 27-53 år beskriver deres ensomhed. Fælles for de interviewede er et begrænset socialt liv i barndommen, en mangel på nære relationer i voksenlivet og en underliggen for det tabu, ensomhed fortsat er. Rapporten skal bruges til at sætte fokus på ensomhed blandt voksne samt kvalificere Mary Fondens videre arbejde inden for indsatsområdet ensomhed.
Trivsel blandt skilsmissefamilier

Der mangler viden om ensomhed blandt voksne – både herhjemme og i udlandet. Derfor valgte Mary Fonden i 2013 at igangsætte en kvalitativ undersøgelse af vejen til ensomhed for voksne midt i livet. Via omfattende interviews skulle det afdækkes, hvordan ensomheden opleves indefra af mennesker, som har kæmpet med ensomheden i store dele af deres liv.

Resultatet er rapporten ”Ensom midt i livet – livshistorier, erfaringer og mønstre”, der er udarbejdet i samarbejde med Ensomme Gamles Værn. Konklusionen i rapporten er bl.a., at ensomhed i voksenlivet forbindes med manglende nære venskaber, at ensomheden kan forværres i selskab med andre, og at tabuet omkring ensomheden gør det sværere at håndtere den.

”[Ensomheden] er forbundet med en følelse af, at man ikke slår til på en eller anden måde. Ikke at være god nok. At folk ikke vil investere den tid og energi, der skal til for at komme tæt på mennesket i én.”
Interviewperson i ”Ensom midt i livet”.

Rapporten peger desuden på, at ensomheden har rødder i barndommen, hvor hjem med et lille socialt liv, meget tid alene og mobning går igen. Der tegner sig et mønster, hvor de interviewede ikke har fået mulighed for at udvikle deres sociale færdigheder som børn, og hvor mobning har ført til en skepsis i forhold til andre mennesker – begge dele kædes af de interviewede sammen med den langvarige og tilbagevendende ensomhed i voksenlivet.

Download rapporten her.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Tale: Lancering af Fællesskabsmålingen II

Fredag den 2 december lancerede Mary Fonden og TrygFonden Fællesskabsmålingen II på en konference for relevante aktører. H.K.H. Kronprinsessen holdt åbningstalen.
LæseLeg i børnehaver

Studier om LæseLegs betydning i børnehaver

To studier undersøger betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-årsalderen. LæseLeg arbejder med at styrke børns sprog og evne til at indgå i sociale relationer …
Fire skolebørn ligger på gulvet

Fri for Mobberi sætter turbo på tolerancen

Børn trives bedst i fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Derfor sætter trivsels- og antimobbeprogrammet Fri for Mobberi turbo på tolerancen i den …

Fri for Mobberi kommer til Frankrig

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi er allerede udbredt til fem lande. Nu slutter Frankrig sig til listen og udvikler deres egen …