15. februar 2024

Ny evaluering: Me&We styrker trivselsarbejdet på 10. klassecentre

En evaluering af Me&We i 10. klasser viser, at programmet har potentiale til at styrke sociale færdigheder hos unge i 10. klassecentre.
Evaluering af Me&We
Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Formål

Programmet, der oprindeligt blev udviklet til efterskoler, er blevet tilpasset til 10. klassecentrenes elevsammensætning og læringsmiljø.

De første erfaringer med Me&We på tre 10. klassecentre viser, at Me&We i begyndelsen af skoleåret bidrog til at etablere stærke klassefællesskaber og til at åbne op for gode samtaler i klassen. Evalueringen viser dog også, at skolerne skal arbejde målrettet for at bevare programmets relevans gennem hele skoleåret, og være tydelige overfor eleverne omkring, hvorfor det prioriteres, at bruge tid på trivselsaktiviteter gennem hele skoleåret.

Erfaringerne fra evalueringen viser også, at lærernes engagement og evne til at gøre øvelserne relevante er en nøglefaktorer for programmets succes. Endelig sammenfatter evalueringen nogle lærings- og opmærksomhedspunkter til Me&We’s fortsatte udvikling.

Om evalueringen

Formålet med evalueringen er at samle erfaringerne med at versionere Me&We-programmet, som oprindeligt er udviklet til efterskoler, til 10. klassecentre.

Datagrundlaget består af besøg på hver af de tre deltagende 10. klassecentre. På hvert 10. klassecenter blev der gennemført et gruppeinterview med ambassadører og to gruppeinterviews med elever. I alt er der gennemført interviews med 24 elever og 15 ambassadører fra de tre 10. klassecentre.

Læs mere om Me&We her.

Evaluering af Me&We til 10. klassecentre

Udarbejdet af: Pluss

Forfatter: Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen

Med finansiel støtte fra: Tuborgfondet

Udgivelsesår: 2024

Af:

Mikkel Lynggaard