3. oktober 2017

“Vi kan gøre en forskel sammen”

De grønlandske krisecentre deler ud af deres viden om vold i hjemmet, når Kattunneq holder seminar for fagfolk i Aasiaat. Håbet er at styrke det tværfaglige samarbejde og sammen bryde tabuet om vold i familien.
Kattunneq

Hvordan vurderer man en voldsudsat kvindes sikkerhed? Hvordan udvikler volden sig i et parforhold, hvor det hele begyndte med stormende kærlighed? De spørgsmål og mange flere besvarer medarbejdere fra landets syv krisecentre på et seminar for fagfolk den 5. oktober i Aasiaat. Kattunneq står bag seminaret.

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, og 16 % af mødrene til børn på 0-14 år i Grønland har været udsat for fysisk vold fra deres partner. Men langt de fleste voldsudsatte kvinder og børn flytter aldrig på krisecenter, og derfor skal de fagfolk, som familierne møder i deres hverdag, være klædt på til at genkende tegn på vold og kunne handle på en mistanke om vold.

For at hjælpe andre fagfolk til aktivt at gribe ind og støtte voldsudsatte familier på den bedst mulige måde, deler medarbejdere fra landets syv krisecentre ud af deres viden om vold i familien på et seminar for fagfolk i Aasiaat den 5. oktober.

”Helt grundlæggende har kvinder og børn ret til at blive beskyttet mod vold, og børn har ret til et trygt hjem og en tryg barndom. Men det er langt fra sådan i alle familier, og volden har enorme konsekvenser for hele familien og ikke mindst samfundet. På krisecentrene møder vi hver dag de udsatte kvinder og børn, og det er en del af vores ansvar som fagligt personale at bidrage til at bryde tabuet om vold og dele ud af vores viden om vold i hjemmet, så vi sammen med andre fagfolk kan gøre en forskel for voldsudsatte familier,” siger Haldora Jeremiassen, formand for QPK, Krisecentrenes sammenslutning.

Seminaret bliver holdt i forlængelse af et kursus i Kattunneq for landets krisecentermedarbejdere. Det er fjerde gang, at Kattunneq inviterer andre fagfolk med til undervisning og tværfaglig sparring om voldsudsatte familier. Deltagerne på seminaret 5. oktober kommer blandt andet fra Aasiaat Regionssygehus, Familiecentret i Aasiaat og lokale uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. En af oplægsholderne er Matta Thorin, som er leder på krisecenteret i Aasiaat.

”Vi er rigtig glade for, at seminaret i Kattunneq denne gang bliver afholdt i Aasiaat. Det hjælper os til at sætte fokus på vold i hjemmet her i byen, så både borgere og andre fagfolk bliver opmærksomme på, at vi står klar på krisecenteret til at støtte familier, som har brug for hjælp. Det er vigtigt, at vi siger højt, at vold i hjemmet aldrig er i orden, og at man kan få hjælp, hvis man oplever at blive udsat for vold af sin partner,” siger Matta Thorin, krisecenterleder i Aasiaat.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …