27. april 2017

Unge voksne er oftere ensomme

Danskere i 30’erne føler sig oftere ensomme i hverdagen end andre aldersgrupper. Det viser en ny undersøgelse om ensomhed, der er gennemført i forbindelse med det landsdækkende fællesspisningsinitiativ Danmark Spiser Sammen, som her i uge 17 skal få over 50.000 danskere til at spise sammen – og i sidste ende bidrage til at komme ensomheden til livs.
Danmark Spiser Sammen

En ny undersøgelse, som Wilke har udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed, har spurgt ind til danskernes ensomhed i en række situationer. Tallene viser blandt andet, at særligt de unge voksne i 30’erne føler ensomheden i særlige perioder og hverdagssituationer.

”Ensomhed er et udbredt og tabuiseret problem, og hvis vi vil gøre noget ved det, er vi nødt til at blive klogere på ensomhedens årsager og konsekvenser. Den nye undersøgelse understreger, at ensomhed ikke kun opleves, når man er alene. Mange af os kender til følelsen af ensomhed, når vi er sammen med en masse mennesker, men ikke føler os som en del af selskabet. Undersøgelsen er en påmindelse om, at vi alle kan gøre vores til at bekæmpe ensomhed; ved at være åbne over for mennesker, som ikke allerede er en del af vores fællesskaber,”

fortæller Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Den nye undersøgelse viser, at de 30-39-årige oftere føler sig ensomme end andre aldersgrupper. Hver tiende i denne aldersgruppe har således svaret, at de ofte føler sig udenfor – mens flere end hver fjerde ofte føler sig ensomme, når de er til et arrangement, hvor de ikke kender andre.

Når ensomhedsfølelsen først indfinder sig, er det ikke noget, danskerne taler med hinanden om. Næsten halvdelen taler aldrig eller næsten aldrig med nogen om deres ensomhed. I stedet lader vi os distrahere med tv, bøger eller internet – en tendens, der er signifikant mere udpræget, jo yngre man er.

”Uanset om man er ung, midaldrende eller ældre, kan det være meget grænseoverskridende at opsøge et fællesarrangement eller en aktivitet alene. Derfor opfordrer vi med Danmark Spiser Sammen alle danskere til at invitere en kollega, bekendt eller nabo med til en af de nu flere end 600 fællesspisninger over hele landet – eller hjem til ens eget spisebord. Alle er velkommen, men nogle kan have behov for en invitation for at komme af sted, og det er tanken bag årets fokus på følgeskab,” siger Marie Asserhøj, projektleder i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Om Danmark Spiser Sammen

I uge 17 løber eventen Danmark Spiser Sammen af stablen for at sætte fokus på, hvordan måltidet som mødested kan være med til at knække ensomheden blandt danskerne. Målet er, at mennesker, der ikke normalt taler sammen, mødes.

Bag Danmark Spiser Sammen står Folkebevægelsen mod Ensomhed, som består af flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder i hele Danmark. Bevægelsen arbejder for at skabe flere fælles måltider og etablere nye fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og samfundslag.

”Sidste år havde vi over 500 arrangementer og oplevede, hvordan det fælles måltid bragte danskerne tættere sammen og skabte nye venskaber og fællesskaber. Alt fra ugentlige kaffeaftaler til nye madklubber og meningsfuldt engagement i frivilligt arbejde. Det er et fantastisk resultat og meget motiverende. Derfor håber vi i år på at skabe op mod 1.000 fællesspisninger i hele landet og arbejder for at få over 50.000 danskere til at sætte sig sammen omkring et måltid, spise sammen og danne nye relationer på tværs af generationer, kulturer og samfundslag,” siger Marie Asserhøj, projektleder i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

På danmarkspisersammen.dk kan alle arrangere en fællesspisning samt få vejledning og inspiration til, hvordan man inviterer og spiser sammen med nogen, man måske ikke kender.
Danmark Spiser Sammen er støttet med 9,6 mio. kr. af Nordea-fonden over tre år.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …