9. november 2016

Unge skal både vise og kræve respekt

”Vi har alle sammen brug for trygge relationer, hvor vi kan være os selv, hvor vi kan udfolde og udvikle os. Det gælder selvfølgelig også, når man er på vej mod sin afgangseksamen og på vej ind i overgangen til voksenlivet. Evnen til at kommunikere respektfuldt – til at vise og kræve respekt – er en genvej til trygge nære relationer, og det er en vigtig forudsætning for et godt ungdomsliv – socialt såvel som fagligt,” sådan lød det fra Kronprinsessen, da hun bød mere end 150 lærere velkommen til konferencen ”Respekt på skemaet” tirsdag den 8. november i København.
Kronprinsessen åbnede konferencen "Respekt på skemaet"

Lærerne kan nemlig spille en vigtigt rolle, når det kommer til at hjælpe unge med at tale om svære følelser som afmagt og vrede og på den måde starte voksenlivet med gode og sunde relationer til andre mennesker.

Mange unge tør ikke lukke øjnene og mærke sig selv, da det kan gøre ondt at mærke sine følelser. Derfor er det vigtigt, at vi som lærere hjælper med at skabe et rum, hvor det er mere ufarligt at åbne op for dialogen, og at vi giver eleverne et fælles sprog til at tale om de svære følelser,” siger lærer Helle Simonsen, der har arbejdet fokuseret med respektfuld kommunikation og konflikthåndtering blandt 8. klasser. Det har hun gjort ved hjælp af det interaktive undervisningsmateriale Kærlig Talt, som også var omdrejningspunktet for konferencen.

Kærlig Talt er skabt i et partnerskab mellem Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk’s Fond. Tanken bag materialet er, at hvis man allerede som ung øver sig i at reagere på de svære følelser med respekt for egne og andres grænser, så bliver det lidt lettere at bevare og skabe sunde relationer til både venner og kærester gennem hele livet. Ambitionen er at forhindre, at unge på et senere tidspunkt i livet oplever kærestevold eller andre former for voldelige relationer. I hver folkeskoleklasse sidder nemlig mindst en elev, som ender i et voldeligt kæresteforhold, før de er fyldt 24 år – statistisk set.

Skolelivet, ungdomslivet, ja, livet som sådan er fuld af fantastiske oplevelser med andre mennesker, men det indebærer også svære følelser og situationer – det hverken kan eller skal vi lave om på, men vi kan ændre på måden, vi håndterer dem, og på hvilke konsekvenser vi lader dem få for vores og andres liv,” sagde Kronprinsessen og slog fast, hvor vigtigt det er at starte med at opbygge de gode relationer tidligt, før skaden sker.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder