23. maj 2024

Trivsel på skemaet: Me&We udbredes til landets erhvervsskoler

Erhvervsskolerne vil bekæmpe ensomhed og styrke sociale kompetencer ved at gøre trivselsarbejdet til en fast del af grundforløbet gennem indsatsen Me&We.
Me&We er allerede en del af landets efterskoler og 10. klassecentre.

På tværs af alle uddannelser er der udfordringer med elevernes trivsel. Flere og flere unge oplever stress, pres, nedtrykthed og ensomhed. På erhvervsuddannelserne tager man nu ansvar for at løse den udfordring. På en række erhvervsskoler skal eleverne i fremtiden undervises i mere end blot faglige kompetencer – de skal også lære at drage omsorg for sig selv og hinanden og opbygge stærke fællesskaber. For trivsel på uddannelsen er en forudsætning for al anden succes på uddannelsen.

Specifikke trivselsudfordringer på erhvervsskolerne

De sociale udfordringer varierer fra uddannelse til uddannelse, ligesom forudsætningerne for at arbejde med dem er forskellige. På erhvervsuddannelserne er der en mangel på ungdomsfællesskaber, og én af udfordringerne er, at unge typisk ikke er knyttet til én klasse gennem hele deres uddannelse, som det fx er tilfældet på gymnasier. Samtidig har mange erhvervsuddannelser mindre tradition for at arbejde fokuseret med elevernes trivsel og relationelle kompetencer.

Mange elever på erhvervsuddannelserne føler sig ensomme og stressede, og der er en høj frafaldsrate. En rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet fra 2023 viser, at ca. 40% af eleverne på erhvervsuddannelserne dropper ud.

Dét skal der laves om på, hvis det står til flere danske erhvervsskoler. De har et klart ønske om at rette fokus mod elevernes fællesskaber og mentale sundhed, og vil derfor gøre trivselsprogrammet Me&We til en del af elevernes grundforløb.

Me&We har siden 2018 været en del af trivselsarbejdet på efterskoler landet over, i 2022 kom landets 10. klassecentre til. Nu skal indsatsen også omfatte erhvervsuddannelserne. Det sker med støtte fra Tuborgfondet.

Fokus på elevernes velvære skaber positive resultater

Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber som et værn mod mistrivsel. Programmet integreres på den enkelte skole, hvor lærere uddannes til at arbejde med indsatsen og afvikle en række aktiviteter gennem skoleåret. Fælles for alle aktiviteter er, at de træner elevernes sociale kompetencer og styrker fællesskabet. Samtidig klæder det også elevernes på til det arbejdsliv, der venter forude, da de lærer at indgå som en holdspiller i et team på en arbejdsplads.

Me&We er et samarbejde mellem Mary Fonden og Just Human, og begge parter er begejstrede for at kunne koble endnu en central uddannelsesaktør til listen og dermed nu nå ud til mange flere unge. For både Mary Fonden og Just Human er målet, at flest mulige unge bliver mødt af voksne, der har fokus på, hvordan eleverne har det, og som har kompetencer til at hjælpe dem, hvis behovet er der.

“Vi er virkelig glade for at kunne udvide Me&We til erhvervsskolerne. Alle unge har brug for, at deres uddannelse rækker ud over det faglige og bliver et sted, hvor de trives og opbygger nære relationer. Vi har stor respekt for erhvervsskolernes engagement i at styrke dette fokus, og jeg tror, at samarbejdet vil gøre en forskel for mange unge,” fortæller direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Chris McDonald, stifter af Just Human, udtrykker det således: “Alt for mange unge mistrives, og vi ved, at unge på erhvervsuddannelser har specifikke udfordringer. Jeg tror på, at vi kan gøre en forskel for unge ved at sætte fokus på deres trivsel og gøre arbejdet med trivslen til en lige så vigtig del af uddannelsen som de faglige kompetencer.”

En vision om, at alle erhvervsskoler får trivsel på skoleskemaet

I efteråret 2023 indledtes et samarbejde med fire erhvervsskoler om udviklingen af Me&We Erhvervsskole. Samarbejdet, som strækker sig over tre år, har til formål at tilpasse og teste Me&We til erhvervsskolernes unikke behov og udfordringer.

Lærere, elever og ledelse inddrages under hele udviklingsprocessen. Målet er at skabe en bæredygtig model, der kan implementeres på erhvervsskoler over hele landet.

 

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …