9. januar 2023

To nye profiler til Mary Fondens bestyrelse

Som en del af den fortsatte udvikling af Mary Fonden er der ved årsskiftet indtrådt to nye bestyrelsesmedlemmer i fondens bestyrelse: Andreas Gylling Æbelø og Vibeke Koushede. Samtidig udtræder Caroline Heering og Ulla Brockenhuus-Schack af bestyrelsen efter mange års værdifuld indsats.

Mary Fonden starter det nye år med udskiftning på to af posterne i bestyrelsen.

Ind i bestyrelsen træder henholdsvis professor Vibeke Koushede og ledelses- og kommunikationsrådgiver Andreas Gylling Æbelø. Samtidig udtræder Caroline Heering og Ulla Brockenhuus-Schack, der begge har været en del af Mary Fondens bestyrelse, fra fonden blev stiftet i 2007.

”Jeg er utrolig glad for at kunne byde Andreas og Vibeke velkommen i Mary Fondens bestyrelse. Med dem ombord bliver bestyrelsens kompetencer indenfor analyse, forskning og strategisk kommunikation styrket yderligere. Det matcher rigtig godt med nogle af de vigtigste opgaver i Mary Fonden: At udvikle og udbrede viden om vores indsatsområder samt at skabe større forståelse for mennesker, der står udenfor fællesskaberne. 

Samtidig vil jeg gerne udtrykke min taknemlighed til Caroline Heering og Ulla Brockenhuus-Schack for deres store engagement og vigtige bidrag til Mary Fondens arbejde. De har begge en stor andel i etableringen og udviklingen af Mary Fonden til det, vi er i dag, og i vores arbejde med at bidrage til et samfund, hvor alle oplever, at de hører til”, siger H.K.H. Kronprinsessen.

Mary Fondens bestyrelse er fondens ledende organ og har H.K.H. Kronprinsessen som formand. Udover de to nye medlemmer sidder hofchef for Kronprinsparrets Hof Christian Schønau, børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune Nina Eg Hansen, tidligere partner i McKinsey Michael Halbye, læge og tidligere formand for Ungdommens Røde Kors Troels Boldt Rømer. Bestyrelsen arbejder ulønnet og mødes i gennemsnit fire-fem gange årligt. Der sker løbende udskiftninger på posterne i bestyrelsen ud fra et ønske om at sikre uvildighed og fornyelse.

Om Vibeke Koushede

Vibeke Koushede er professor og institutleder ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Vibekes forskning omfatter primært mental sundhed og sundhedsfremme. Hun er bl.a. initiativtager til ABC for mental sundhed, et større tværfagligt og tværsektorielt partnerskab. Vibeke Koushede er oprindeligt uddannet jordemoder fra Brighton University i England.

 

Om Andreas Gylling Æbelø

Andreas Gylling Æbelø er selvstændig ledelses- og kommunikationsrådgiver og foredragsholder. Derudover sidder han i en række bestyrelser. Tidligere har Andreas været særlig rådgiver for udviklingsministeren, direktør i AIDS-Fondet, rådgiver i kommunikationsbureauet Advice og kommunikationschef i Den Obelske Familiefond.

 

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …