2. marts 2015

Tale: Sprogkonference “Giv sproget vokseværk!”

H.K.H. Kronprinsessen åbnede Mary Fonden og Aalborg Universitets sprogkonference "Giv sproget vokseværk!"
Sprogkonference "Giv sproget vokseværk!" 2015

Det er en stor fornøjelse at stå her foran en fuld sal, for det vidner om, at vi er mange, der er optaget af børns sproglige udvikling. Både Børnesprogsklinikken på Aalborg Universitet og vi i Mary Fonden er utrolig glade for den store interesse for dagens konference, og jeg må indrømme, at jeg selv har set meget frem til det spændende program.

Jeg vil gerne starte med at fortælle en historie, der gjorde stort indtryk på os i Mary Fonden, og som bekræftede, at vi skal og kan støtte børns evne til at kommunikere. Det er historien om Mads på fire år fra Virum. Mads kunne ikke særlig mange ord, og han havde svært ved at blive en del af børnefællesskabet i sin børnehave. ”Mads driller”, sagde de andre børn tit, og de valgte ham fra. Derfor endte Mads ofte med ikke at have nogen at lege med. Mads’ manglende sprog gjorde, at han fik tildelt en sprogplads, hvor han efter et halvt års positiv udvikling blev vurderet til at være et år under alder i sprogudtale og et halvt år tilbage i sprogforståelse.

Sidste forår kom Mads med på et LæseLeg-hold – og for dem af jer, der ikke kender LæseLeg, så er det helt kort et sprogpædagogisk materiale, som vi i Mary Fonden har udviklet sammen med førende eksperter og med støtte fra Det Obelske Familiefond for at gøre det let at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Og I kommer til at høre meget mere om LæseLeg senere i dag.

Men Mads kom altså med på et LæseLeg-hold, og et halvt år senere modtog vi en mail fra hans mor – hun skrev blandt andet:

”Kære Mary Fonden

Jeg vil bare give lidt feedback på jeres tiltag LæseLeg og sige jer stor tak.

Min søn kom på LæseLeg-holdet her i foråret, og på tre måneder har de læst, leget og ageret seks forskellige bøger.

Han elsker nu, at vi sidder og læser og snakker om bøger, og er ivrig efter at fortælle, hvad der sker.

Han bruger ord, han har lært i forskellige sammenhæng og bruger dem i leg.

Hans sociale status i børnehaven er gået fra “Mads driller” til, at børn fra de andre stuer kommer og opsøger ham.

Hans sproglige niveau er nu vurderet til at være lidt under niveau i sprogudtale og over niveau i sprogforståelse.

Mange, mange tak for jeres tiltag. Det har hjulpet Mads helt fantastisk.

Mange varme hilsner

En meget taknemmelig mor”

Sproget betyder uendelig meget for vores børns trivsel, sociale liv og fremtidsmuligheder. Mads’ historie illustrerer det tydeligt. Hvis et barn ikke kan udtrykke sine tanker, sine følelser og ønsker, så er det svært at indgå i børnegruppen på lige fod med de andre børn.  Uden ord står et barn let alene.

Et lille sprog bliver med andre ord en barriere i forhold til at indgå i fællesskabet – og det er grunden til, at vi i Mary Fonden har valgt at beskæftige os med børns sproglige udvikling. Vores overordnede mission er at bekæmpe social isolation, og vi ved, at manglende sprog kan være stærkt isolerende, og at det kan have omfattende konsekvenser for barnets senere skolegang.

På den anden side ved vi også rigtig meget om, hvordan vi kan styrke børnenes kommunikative færdigheder – hvordan vi kan give det lille sprog vokseværk. Derfor skal vi i dag ikke bare tale om årsager og konsekvenser, men også om løsninger.

En del af løsningen findes i dialogisk læsning, der har vist sig at være en særdeles god metode til at udvikle børns kommunikative kompetencer. Grundtanken er, at en bog læses højt for en lille børnegruppe på maks. fem børn. Bogen læses tre gange over en kortere periode, og for hver oplæsning involveres børnene mere og mere aktivt i at tale om bogens ord, handling og illustrationer.

I LæseLeg har vi udvidet med ordquizzer og kreative aktiviteter, som giver børnene mulighed for at lege fortællingerne. Bøgernes verden foldes ud, så børnene kan træde ind i den. De smager på ordene, rapper en sætning og bygger en monsterhule ligesom Vitello. Boghæftet til ”Vitello tigger en masse slik”, som I alle har fået udleveret, er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med LæseLeg. Gentagelsen, legen og de små succeser, der følger med, bliver knager, som børnene kan hænge deres nye ord op på. Ordene bringes til live og sætter sig fast, fordi de bliver oplevet.

Sproget er som et instrument. Et flerstrenget af slagsen. Det kræver øvelse at mestre det. Men når først vi finder melodien, så får vi adgang til verden og til hinanden. Sproget forbinder os.

Hver og en af jer, der sidder her, er dybt engageret i børns sproglige udvikling, og mange af jer arbejder med børn hver dag. I kan med jeres viden og indsats bevæge et barns liv. I kan give det afgørende skub, der får et barn på ret kurs – ikke bare i vuggestuen eller børnehaven, men i livet.

I dag sætter vi fokus på, hvorfor vi skal støtte børns sproglige udvikling, og hvordan vi kan gøre det. At give sproget vokseværk handler ikke kun om sprog, men om at se et barn vokse gennem oplevelsen af at kunne.

Velkommen!

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …