15. september 2015

Tale: Rådgiverdagen 2015

H.K.H. Kronprinsessen takkede de mange rådgivere, der bidrager til Råd til Livet.
Rådgiverdagen 2015

Kære alle sammen, jeg er meget glad for at kunne deltage i årets rådgiverdag. Råd til Livet er et projekt, som vi i Mary Fonden værdsætter højt og er stolte af at være en del af.

Vi er mange, der sammen skaber Råd til Livet, og det er et stærkt og flot partnerskab, som gør Råd til Livet til et unikt tilbud. Derfor vil jeg gerne udtrykke min dybeste tak for den indsats, I hver især bringer ind i Råd til Livet. Det er jeres fortjeneste, at flere tusinde voldsudsatte kvinder i dag kender deres budget, deres rettigheder, ja, deres muligheder i det hele taget for at skabe et liv uden vold.

Vold handler om at manipulere, kontrollere, og nedbryde et andet menneske. Charlotte Skelkjær, som om lidt vil dele sin historie, har sagt det enkelt og rammende i et interview for nylig til Politiken: ”Jeg mistede mig selv”. Den voldsudsatte oplever at tabe sig selv, at føle sig værdiløs og mister samtidig sin evne til at handle, til at gribe muligheder og skabe forandringer.

En stor tak til Charlotte for at være her i dag. Når modige mennesker som Charlotte står frem, giver det os en bedre mulighed for at forstå voldens mekanismer. Og for hver historie, der bliver fortalt, bliver det lidt lettere for den næste at fortælle sin.

Det betyder alverden at møde kompetente, fordomsfrie og varme menneskers støtte, når volden efterlader et menneske i kaos.  Jeg har efterhånden mødt en del kvinder, som har fået hjælp i Råd til Livet. De har alle deres egen historie, men én ting går igen: En uendelig taknemmelighed over, at mennesker som jer fokuserer på deres muligheder og er villige til at bruge tid og kræfter på at støtte dem i at træffe de bedste valg i deres svære situation.

Jeg har også haft lejlighed til at tale med nogle af jer gennem tiden. Og det fylder mig med stor respekt, når jeg hører, hvad der motiverer jer til at bruge tid – for mange af jer fritid – på at hjælpe i Råd til Livet. ”En faglighed, der forpligter” – ”en lyst til at hjælpe” – ”en oplevelse af at få noget tilbage i form af et andet perspektiv på livet”. Det er nogle af de ord, I har brugt om, hvorfor I er en del af Råd til Livet.

I dag samles vi – frivillige økonomiske rådgivere fra Nykredit, frivillige lokale advokater og socialrådgivere fra Mødrehjælpen og krisecentrene. Vi har skabt et godt team på grund af jeres forskellighed. Det har man også fået øje på i udlandet, hvor vi i Mary Fonden oplever en stigende interesse i Råd til Livets organisering og resultater. Jeres forskellige kompetencer gør det muligt at komme hele vejen rundt om kvindernes problemstilling og give den enkelte mulighed for at skabe sit liv på ny – uden vold.

I dag har vi støttet næsten 3.000 kvinder i Råd til Livet. Det kan vi godt være stolte af. Men behovet og ambitionerne er endnu større. Derfor skal vi blive ved med at udbrede Råd til Livet, så endnu flere kvinder kan få gavn af vores rådgivning og støtte. Endnu en gang tak for jeres tid, engagement og bidrag. Tak til Nykredit, til Østifterne, til de frivillige advokatkontorer, til Mødrehjælpen, LOKK og krisecentrene. Jeg håber, vi alle får en god og udbytterig dag.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …