10. januar 2017

Tale: Hæderspris til Kronprinsessen

Den Berlingske Fonds Hæderspris går i 2017 til Kronprinsessen for hendes indsats for de mange, der står alene.
Kronprinsessen modtager Den Berlingske Fonds Hæderspris

Mange tak. Det er en stor ære og glæde for mig at modtage Den Berlingske Fonds Hæderspris. Det betyder meget, at den indsats som jeg, i samarbejde med mange andre, bidrager med i det danske samfund, bliver set som betydningsfuld, og jeg er beæret over at indgå i det flotte selskab, som listen af tidligere modtagere udgør.

Men vigtigst af alt er, at indsatsen har betydning for de enkelte mennesker, som af en eller anden grund finder sig selv på kanten af fællesskabet og føler sig meget alene i verden. Betydning for den enkeltes følelse af at høre til. At være en accepteret og værdifuld del af en gruppe og et fællesskab.

At skabe forandring og positiv udvikling er ikke nemt – det tager tid og kræver i hvert fald en holistisk og langsigtet indsats.

Det har altid været tydeligt for mig, at hvis vi skal lykkes med at skabe positiv og vedvarende forandring for udsatte og sårbare grupper, så kræver det en dyb forståelse og indsigt i problemstillingen. Fx udsprang Råd til Livet-projektet af en forståelse af, at økonomi ofte bliver brugt som et magtmiddel for at fastholde kvinder i et voldeligt forhold.

Nødvendigheden af en grundlæggende forståelse lyder måske som en selvfølge, men det er ofte, at vi sætter i værk uden at have det fulde billede for øje.   Der ligger ofte mere og andet til grund for en problemstilling, end man umiddelbart tror – bindende sociale normer, myter, manglende viden og en dyb tro på at sikre sin datters fremtid er noget af det, der for eksempel ligger til grund for den skadelige praksis med omskæring af piger.

Sociale udfordringer og problemstillinger er meget komplekse, og der eksisterer ikke nogen nemme løsninger.  Det er vigtigt, at man har hjertet med og vilje. Men dette alene er ikke nok – hvis man vil skabe forandring, er man først nødt til at forstå!

Noget andet, der altid har været tydeligt for mig, er vigtigheden af samarbejde og partnerskaber. Det er noget, jeg altid opfordrer til i mit samarbejde med protektioner og i mit møde med aktører både herhjemme og ude i verden.

Da vi startede Mary Fonden, havde vi en ambition om at skabe en fond, der udfordrede den traditionelle måde at skabe social forandring på. Vi ville gøre det lidt anderledes. Vi ville løfte i flok, samle relevante kompetencer og parter om et fælles mål. Vi anså det som vores fornemmeste rolle at være en katalysator for forandring gennem partnerskaber.

Udfordringerne – både herhjemme og internationalt – bliver desværre ikke færre eller mindre komplekse. Men det glæder mig at opleve et stigende fokus på samarbejde og partnerskaber på tværs som nøglen til positiv forandring – på tværs af sektorer, lande, faggrupper, organisationer og den offentlige og private sektor.

Med andre ord øget brug af innovative og utraditionelle partnerskaber for at løse et samfundsproblem i fællesskab.

Uanset om det handler om forebyggelse af mobning, eller om at sikre, at det aldrig må være en begrænsning at blive født som pige, eller om det handler om noget så stort som implementering af de 17 verdensmål – komplekse problemer kan ikke løses alene og uden forståelse.

Det er i denne ånd, at jeg har besluttet at lade Hædersprisen på 100.000 kroner gå til Alliancen mod mobning, et samarbejde mellem Red Barnet, Børns Vilkår og Mary Fonden. Med Alliancen mod mobning står vi endnu stærkere i arbejdet for at stoppe mobning, og gennem en koordineret indsats vil vi i fællesskab støtte skolerne i at arbejde helhedsorienteret og vedvarende med at forebygge og afhjælpe mobning. Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre, og derfor skal mobning bekæmpes ved at arbejde med kulturen og styrkelse af fællesskabet – både i klassen, på skolen og i omgivelserne.

Til sidst vil jeg gerne – endnu engang – sige tak til Den Berlingske Fond for den fornemme pris.

Selvom året allerede er godt i gang, tillader jeg mig at sige godt nytår – og må det nye år stå i forståelsen og fællesskabets tegn.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …